Jezuitská lékárna v Telči

25.2.2018 

Dvě nové uměleckohistorické studie

V rámci projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ vyšly v nedávné době dvě odborné studie Anny Hamrlové z Národního památkového ústavu. Obě se týkají lékárny, která byla součástí jezuitské koleje, vystavěné v letech 1651 až 1654.


Jedním z hlavních cílů pětiletého projektu je poznání vzájemných vztahů mezi majiteli příslušného panství, členy Tovaryšstva Ježíšova, církevní hierarchií a obyvateli města. Telč se v době baroka stala regionálním centrem prvořadého významu také díky působení jezuitské komunity. Snahou je pohledem na dosud nepoznanou stránku historie města Telč přinést nové poznatky o formování národní identity. Na projektu spolupracují Historický ústav Akademie věd České republiky, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky.

Studie s názvem „Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu“ byla publikována v časopise Zprávy památové péče číslo 77/2017. V anotaci se uvádí: „Malovaná repositoria tvoří v repertoáru barokních lékáren hodnotnou část našeho historického fondu srovnatelnou s památkami ve středoevropském kontextu. Z uměleckohistorického hlediska navazují na výzdobu šlechtických kabinetů souvisejících s dobovou oblibou krajinářství. V českém prostředí jsou malované lékárny dochovány především v jižních Čechách, méně známou je lékárna v Telči vzniklá pro jezuitský řád. Vyobrazená témata napovídají svým umístěním nejen o myšlenkovém konceptu díla, ale rovněž o jejich prezentování v rámci někdejší oficíny.“

Studie s názvem „Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči“ byla otištěna v časopise Česká a slovenská farmacie číslo 4/2017. Anotace zní následovně:“ Jezuitská lékárna v Telči vznikla pro potřeby zdejší koleje po roce 1657 a vytrvala i po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773, kdy ji poslední lékárník Ignác Lyro odkoupil a přemístil z klášterních prostor do jednoho z domů na náměstí. U příležitosti soupisu majetku a následného prodeje vznikl podrobný inventář veškerého lékárenského vybavení od skříní, přes laboratorní pomůcky až po jednotlivé suroviny a léky. Soupis je rozdělen na část simplicií a hotových léčiv, poslední strany zaznamenávají pomůcky a nádoby užívané k zpracování, výrobě léků a jejich uchovávání. Léčiva zahrnují různé části rostlin, minerály, drahokamy či části živočichů. Seznam je veden vesměs abecedně, někdy s vyčleněnými skupinami podle typu. Každá z položek je opatřena údajem o množství a ceně. Mnoho surovin přitom pochází ze zámoří, oblastí, kam zdejší jezuité odcházeli jako misionáři. Z původního bohatého zařízení se dochovaly pouze tři lékárenské skříně a několik nádob, především dýhových krabic a keramických stojatek. Dochované části lékárny spolu s inventářem dávají poměrně dobrou představu o vybavení i vybavenosti telčské jezuitské apatyky prodávající zboží z různých částí světa. Jezuitský konvent tak vykresluje jako důležité centrum pro obyvatele města nejen v polovině 18. století, jehož tradice zůstává ve zdejší lékárně dodnes.“


Zdroj/Foto: Telč a jezuité.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2018 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.