Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

27.3.2019 

Postní doba nás vybízí ke zvýšenému úsilí o vlastní obrácení. K tomu lze využít různých prostředků. Ve farnostech pod správou Tovaryšstva Ježíšova se můžeme setkat např. s následujícími.


Na Hostýně se věřící pravidelně scházejí k pobožnosti křížové cesty.

Rovněž v pražském kostele svatého Ignáce je společná křížová cesta každý pátek a neděli. V církví předepsaném rytmu probíhají o nedělích obřady katechumenů před přijetím křtu. V kapli Panny Marie Piekarské je aktivita s názvem Proměna srdce. Na velké srdce na nástěnce děti i dospělí upevňují kytičky za splněný postní úkol. Kdo si neví rady s výběrem, může se inspirovat seznamem, který je vytvořený zvlášť pro dospělé a pro děti. Na sobotu 13. dubna od 9 do 12 hodin je v kostele a jeho areálu připravená postní duchovní obnova pro dospělé i děti. Dospělí se mohou zamyslet nad velikonočními událostmi, přijmout svátost smíření, ztišit se k modlitbě i prohovořit věci svého duchovního života. Děti zjistí, proč se apoštol Petr bál a proč se říká, že Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. Zařazeny jsou hry a výtvarná činnost.

Velehradští farníci se mohou zapojit do sbírání postní almužny. Ve dnech 22. až 24. března zorganizoval Filip Srovnal seminář Gregoriánské melodie pro postní dobu. K dalšímu konrkétnímu úsilí je podněcuje aktivita Postní kříž. Nechybějí pobožnosti křížové cesty, jejichž vedení si rozdělila jednotlivá společenství. V úterý 16. dubna od 15 hodin bude Křížová cesta Velehradem, která začne na Stojanově nádvoří. Zúčastnit se duchovní obnovy vedené P. Ladislavem Árvaiem SJ je možné v sobotu 30. března v sále kardinála Špidlíka. Její součástí jsou dvě přednášky, svátost smíření a mše svatá za uzdravení vztahů v rodinách.

V akademické farnosti u svatého Salvátora v Praze probíhá bezprostřední příprava katechumenů ke křtu a obřady s tím spojené. Na Popeleční středu se uskutečnil tradiční Popelec umělců a umělecká intervence Roberta V. Nováka.

Studenti v Brně hned na Popeleční středu 6. března uspořádali sbírku na děti z Haiti, které adoptovali v rámci projektu Adopce na dálku. V pondělí 25. března vyslechli přednášku a shlédli film o organizaci Mary´s meals, která zprostředkovává vzdělání a jídlo dětem v Africe. V její prospěch půjde výtěžek Charitního blešáku 8. dubna, což je sbírka oblečení, knížek či dalších drobností. Na postní duchovní obnovu jsou zváni do Břežan 5. dubna. Povede ji P. Jan David.

Studenti z Olomouce se mohou usebrat 27. března od 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné při Videoklipové křížové cestě, kterou doprovází otec Pavel Šupol. Křížová cesta městem proběhne 3. dubna od 20.15 hodin. Postní duchovní obnovu s názvem Vyjít z pouště připravil P. Jan Regner SJ na dny 29. až 31. března na faře v Charvátech.

Studenti, kteří se shromažďují v pražském kostele svatého Ignáce, se modlí každý pátek od 6 hodin křížovou cestu na Petříně. Připravila si ji jednotlivá řeholní či další společenství. V Opatově na Vysočině mladí prožili 8. až 10. března postní Víkendovku, která přispěla k zotavení v přírodě, ale i duchovnímu prohloubení. Své postní snažení uchopili velmi prakticky, když 14. března přišli pomoci při úklidu kostela svatého Ignáce včetně vyklízení některých prostor.


Zdroj: Farnost Hostýn, Praha - sv. Ignác a sv. Salvátor, Velehrad. VKH Praha, Brno, Olomouc.
Foto: Alena Rousová.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.