Setkání domorodých zástupců Severní a Jižní Ameriky

25.10.2019 

Řím. Domorodí vůdci ze Severní a Jižní Ameriky měli příležitost vyjádřit své názory na výzvy, kterým čelí při obraně své země, svých kultur, svých ritů a způsobů života. Paralelně se Synodou o Amazonii, která sdružuje vatikánské biskupy a další účastníky z velkého amazonského regionu, uspořádala jezuitská Konference Kanady a Spojených států s několika partnery fórum. Setkání se odehrálo v aule generální kurie. Bylo otevřené pro všechny a mělo podporovat projekt Synody. Jezuité a jejich partneři v Kanadě a ve Spojených státech chtěli reflektovat myšlenky papeže Františka, který od vydání encykliky Laudato Si' upozorňuje na přírodní a lidské aspekty Amazonie, která je tak podstatná pro budoucnost světové ekologické rovnováhy.


První čtyři řečníci pocházeli z domorodých obyvatel: jeden z Jižní Dakoty, kde jezuité působili velmi dlouho, další tři z brazilské Amazonie. Všichni podtrhli důležitost své země a boje proti ztrátě svého území ve prospěch mezinárodních společností, které využívají Amazonii, aniž by zohledňovaly práva a hodnoty národů, které tam již dlouho žijí. Každý z nich hovořil o tom, že je důležité, aby byli ve svém úsilí podporováni všemi, kteří jsou si vědomi situace nespravedlnosti, která jim byla způsobena, a že tito lidé i nadále trpí. Vydané svědectví zdůraznilo, co mají společného obyvatelé severu a jihu v jádru těchto bojů, které je spojují přes hranice.

Mnoho odkazů na Boha, Boží stvoření bylo součástí příběhů domorodých mluvčích. Některé příspěvky zahrnovaly i okamžik modlitby. Bylo pozitivně oceněno zapojení katolické církve do otázky Amazonie a důležitá role, kterou hraje papež František, když nás učí slyšet křik chudých.

Do druhé skupiny řečníků patřili: jezuita z amazonského týmu, kanadská řeholnice a arcibiskup z Reginy v Kanadě. V duchu Laudato Si' bylo připomenuto, že „co děláme na Zemi, děláme lidem, a co děláme pro lidi, děláme zároveň pro Zemi.“ Sestra Solomon hovořila o procesu usmíření mezi domorodými obyvateli a dalšími lidmi v Kanadě prostřednictvím ekumenické práce. Jezuita Fernando López potvrdil, že Duch vane v srdci domorodých národů; toto vědomí mu umožňuje žít myšlenku, že „Bůh je ve všem a všechno je v Bohu.“ Jeho zkušenosti v Amazonii mu pomohly pochopit, jak amazonské řeky spojují lidi, zatímco hranice je rozdělují. Arcibiskup Don Bolen zdůraznil, do jaké míry nás encyklika papeže Františka zve k hluboké solidaritě. Prostřednictvím toho, co se může církev naučit ze zkušenosti a moudrosti domorodých obyvatel, může najít nové způsoby, jak mluvit o své historii a hlásat poselství evangelia.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.