Jezuitská konference Latinské Ameriky slaví dvacáté výročí

21.11.2019 

Paraguay. V hlavním městě Asunciónu se 12. listopadu sešli provinciálové a regionální představení Tovaryšstva z území Latinské Ameriky a Karibiku s otcem generálem Sosou. Stěžejním bodem této návštěvy je oslava dvacátého výročí jezuitské konference pro tuto oblast. Hlavní program je připravený na konec listopadu v Limě.


Prvním bodem této návštěvy P. generála byla účast na národním setkání ignaciánské mládeže v areálu jezuitské školy v Asunciónu. Mladí lidé z celé země se zde vzájemně posilovali prostřednictvím sdílení svých zkušeností s ignaciánskou spiritualitou. Letošní téma znělo: „Přinést více ovoce.“

P. Rogelio Melgarejo, který tuto aktivitu mladých duchovně doprovází, se vyjádřil: „Je to pozvání cvičit vnitřní pohled na naše životy a uznat, že žijeme „čas magis“. Magis je latinské slovo, které znamená „více“, ale „více“ jakým způsobem? Ve všem, co souvisí s naším vztahem k Bohu a s osobními rozhodnutími, která musí každý člověk dělat po celý svůj život. To není plus v kvantitě, ale plus v kvalitě.“

Shromážděným mladým lidem představil otec Sosa Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho působení ve světě na základě toho, co definovala 36. generální kongregace: Společníci v univerzálním poslání usmíření a spravedlnosti. Zdůrazňoval, že tato mise zahrnuje mnoho laiků, mužů i žen. Seznámil mladé lidi s univerzálními apoštolskými preferencemi a zdůraznil jejich vzájemnou provázanost. Duch spolupráce je nezbytný pro pokrok v jakémkoli ze současných projektů Tovaryšstva. Rovněž uvedl, že preference jsou orientovány v nejširším slova smyslu na smíření a spravedlivější svět. Toho je možné dosáhnout pouze přeměnou společnosti v samém srdci světa. Důležitým prvkem tohoto projektu je úsilí o společné dobro. Svět není možné změnit soustředěním pouze na svůj vlastní prospěch a na prospěch vlastní rodiny a svých přátel.

Dva zástupci mladých otci generálovi řekli: „Chceme, abyste věděl, že čas, který nám věnujete během své návštěvy Paraguaye, je pro nás impulsem k hledání způsobů, jak mohou mladí lidé budovat Boží království a jeho spravedlnost v naší společnosti, která je tak kulturně bohatá, ale někdy zraněná chudobou, politickou korupcí a sociální nespravedlností. To vyžaduje, abychom se přenesli od starosti o vlastní blahobyt a budovali zemi, kterou milujeme a kde bychom mohli žít v míru a spravedlnosti. Víme, že křesťan, který žije v ignaciánské spiritualitě, nemůže zůstat hluchý vůči Ježíšovým výzvám, které se odrážejí na tvářích našich bratrů a sester, kteří trpí.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.