P. generál navštívil farnost na periferii Paraguaye

22.11.2019 

Bañado Norte. V oblasti Bañado Norte se nachází jezuitská farnost Svaté Rodiny. Členové pastoračního týmu při kapli svatého Vincence otci Sosovi během jeho návštěvy 10. listopadu vyprávěli, jak je každý rok jejich území po celé měsíce zaplaveno řekou Paraguay.


Řešení existuje, ale naráží na obtíže, kdy nejsou respektována práva rodin již dlouho na tomto místě žijících. Stejně jako jinde ve světě přitahují komerční projekty rozvoje velkou pozornost, která nepříliš zohledňuje možné vyčerpání území. Tyto projekty vidí řešení v přesidlování lidí do jiných oblastí, což ovšem není volba, která chrání důstojnost chudých lidí, kteří zde žijí. Otec generál naslouchal těmto vyjádřením zármutku, ale i radosti z pastoračních a vzdělávacích aktivit, které se uskutečňují navzdory mnoha překážkám. Prohlédl si okolí a seznámil se s možnostmi výdělku zdejších lidí.

Zbytek dne strávil ve farním kostele. Během setkání dal slovo zástupcům farnosti: lidem různých generací, silně angažovaným na všech úrovních farních služeb. Důrazně trvali na tom, že jezuité by měli přispívat k větší stabilitě v pastoraci také tím, že setrvají v působišti delší dobu. Otec Sosa vzal jejich žádost na vědomí; její řešení je více záležitostí provinciála. Ale využil příležitosti a zdůraznil, že kontinuitu pastorace by měli zajistit především zainteresovaní laici. Ti mají klíčovou roli; kněz samozřejmě přispívá, ale nemusí být nutně vůdcem každého projektu.

P. generál předsedal nedělní mši svaté. Jeho promluva, založená na biblických textech dne, se zaměřila na věrnost. Poznamenal, že v našich životech čelíme situacím, které testují naši víru a naši věrnost ve víře: ekonomické potíže, násilí, pocit bezmocnosti tváří v tvář bezpráví. Jiní třeba ohlašují zázraky, slibují celý svět nebo finanční zisky, což nemusí být myšleno upřímně. Ale při hlubším pohledu je vidět, že odvádějí od toho nejdůležitějšího. V této situaci musí být naším cílem zůstat věrný sobě samému, naší historii, naší identitě, našim hodnotám. Jde o věrnost Bohu a oddanost našemu křtu.

„Ve skutečnosti,“ dodal, „jestliže můžeme být věrní, je to proto, že Bůh nám je věrný. Dal nám svého syna Ježíše, který byl věrný svému poslání a věděl, jak čelit nejtěžším zkouškám ... Pak jeho život - jeho smrt a vzkříšení - přinesl mnoho ovoce.“


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.