Setkání scholastiků Slovenské a České provincie Tovaryšstva Ježíšova

7.1.2020 

Chtelnica. Ve dnech 29. prosince až 2. ledna se ve slovenské Chtelnici uskutečnilo setkání slovenských a českých scholastiků. Následující zprávu zaslal Jiří Hebron jako jeden z nich.


Období svátků vánočních využívají slovenští a čeští studenti ke společnému setkání již řadu let. Důvodem je nejen to, aby se mohli společně sdílet o svých zkušenostech a zážitcích, vzájemně si naslouchat, získávát informace, ale i společná vize bližší spolupráce obou provincií. I letos tomu nebylo jinak.

Dny od 29. prosince do 2. ledna jsme prožili na pozvání Slovenské provincie na chatě nedaleko Chtelnice na úpatí Malých Karpat. V tomto tichém koutě západního Slovenska se setkali studenti, kteří přijeli do své domoviny ze Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a Česka. Konkrétně sedm studentů za Českou provincii a pět studentů za Slovenskou provincii. Nesmím zapomenout na vzácnou návštěvu jezuity z Východního Timoru, který studuje v Madridu a přijal pozvání, aby se jako kameraman mediálního týmu Samuela Prívary spolupodílel na vytvoření videoklipů pro portál jezuitoudnes.cz, které budou jistě na tomto webu v brzké době k vidění. Podpořit nás přijeli oba provinciálové: P. Rudolf Uher a P. Petr Přádka. Také nechyběli jezuité zodpovědní za formaci: P. František Hylmar a z Říma přiletěl P. Peter Dubovský.

Na programu byla kromě mší svatých také dvě setkání, která proběhla v důvěrné a autentické atmosféře. První setkání bylo zaměřeno na téma apoštolských preferencí Tovaryšstva Ježíšova pro následující dekádu. Každý svým příspěvkem reflektoval tyto preference nejenom na úrovni vnějších aktivit našeho řádu, ale i na úrovni vnitřního prožívání a osobní formace. Druhé setkání je každý rok tematicky shodné, tj. reflexe uplynulého roku. Zcela upřímně se hovořilo o radostech, ale i výzvách, záležitostech podařených či nepodařených a o věcech hluboce duchovního charakteru.

Také jsme využili krásy zdejšího prostředí a vyrazili, každý dle svých možností, do okolních kopců na vycházky. Počasí nám přálo, byť sychravo, přec převážně slunečno. Ale nejvíce jsme oceňovali ten ničím nerušený klid, který může nabídnout tato méně turisty navštěvovaná oblast. Poslední den roku byl ve znamení návštěvy zříceniny hradu Čachtice a Nového Mesta nad Váhom.

Celé setkání bylo prožíváno v atmosféře pohody, odpočinku, vzájemného porozumění, spontánních rozhovorů. Několikrát zazněl během našeho pobytu výraz „rodinné setkání“. Toto sousloví bych si dovolil použít jako leitmotiv pro toto setkání scholastiků obou provincií v Chtelnici na přelomu roku. V roce 2020 bude setkání organizováno v Česku.


Foto: Účastníci setkání.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.