P. Jozef Šofranko byl jmenován novým provinciálem slovenských jezuitů

21.1.2020 

Slovensko. Dekretem generálního představeného P. Artura Sosy ze dne 6. ledna byl P. Jozef Šofranko jmenován novým provinciálem Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Datum převzetí úřadu od dosavadního provinciála P. Rudolfa Uhera bude stanoveno později.


P. Jozef Šofranko se narodil 25. května 1977 v Prešově. Do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v Trnavě roku 1996. Teologická studia absolvoval v letech 1998–2006 na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě. Na kněze byl vysvěcen 24. června 2006. Poté působil jako kaplan ve farnosti Narození Panny Marie v Banské Bystrici, kterou v té době spravovalo Tovaryšstvo. Od roku 2008 byl v tamní komunitě ministrem domu, ekonomem a rektorem kostela.

V letech 2008–2011 studoval kanonické právo na Gregoriánské univerzitě v Římě. V následujících dvou letech byl vedoucím slovenské redakce Vatikánského rozhlasu.

Svoji řeholní formaci zakončil třetí probací, kterou absolvoval v letech 2013–2014 v Portlandu v USA. V rámci ní určitý čas pastoračně působil u eskymáckého kmene Yupik na Aljašce.

Po návratu na Slovensko byl jmenován sociem provinciála, od roku 2017 přednáší kanonické práco na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě.


Zdroj/Foto: Slovenští jezuité.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.