Kardinál Tagle a filipínští jezuité v médiích

6.2.2020 

Filipíny. V prosinci loňského roku papež František oznámil jmenování kardinála Luise Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily, do čela Kongregace pro evangelizaci národů. Na Filipínách spolupracuje již více než patnáct let s jezuity, kteří působí v médiích, na několika pořadech pro televizi a rozhlas.


Ředitelem jezuitských komunikací na Filipínách je od roku 2008 P. Emmanuel Alfonso SJ. Se svým týmem se věnuje tvorbě televizních a rozhlasových pořadů pro církevní i sekulární média. Jsou průkopníky v oblasti liturgické hudby. Písně složené kněžími se zpívají po celém světě, kde se Filipínci shromažďují. Média přispívají k jejich dalšímu rozšíření. Filipínští jezuité poskytují školení v oblasti mediální výchovy, komunikace, mediální etiky a homiletiky. Jejich úspěšné působení nastavuje „laťku“ pro ostatní katolické organizace ve službě evangelizace prostřednictvím médií.

Když papež František v roce 2015 navštívil Filipíny, byli jezuité požádáni, aby se ujali koordinace mediálního pokrytí jeho návštěvy. Známí jsou rovněž prostřednictvím nedělního pořadu kardinála Tagleho, který se vysílá i v zahraničí.

První spolupráce kardinála Tagleho s jezuitskou televizí se týkala krátkého pořadu zaměřeného na modlitbu. Každé ráno ho vysílá největší televizní síť na Filipínách i v zahraničí. Pořad je oblíbený po celém světě. Diváci panu kardinálovi říkají, že si ráno přivstali, aby jim program neunikl. Jeho vysílání běží již dvanáct let.

Pan kardinál vystupoval také v pořadu, kde se setkával s různými hosty, včetně politiků, herců a dalších významných lidí. Z toho vzešla prosba diváků, kteří chtěli slyšet více jeho vlastních myšlenek a úvah. Díky tomu se zapojil do ranního pořadu o modlitbě, kde sdílí své úvahy o čteních z nedělní liturgie. Vysílání je velmi sledované na Filipínách i v zahraničí. Tím se stal pan kardinál obecně známým. Pořad stál dokonce u zrodu pravidelných adventních a postních rekolekcí v Manile. Na Filipínách je pořad ojedinělý tím, že jeho provoz není financován firemními reklamami, ale dary jeho diváků a posluchačů.

Tato trvalá mediální služba je velmi dobrou zkušeností kardinála Tagleho pro jeho novou zodpovědnost v Kongregaci pro evangelizaci národů. Šíření Božího slova v různých částech světa je dnes možné prostřednictvím médií. Jak sám Svatý otec upozorňuje, evangelizační práce církve v dnešní době neznamená jen tradiční misionářský způsob cestování na vzdálená místa.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.