P. Rutilio Grande bude zapsán mezi blahoslavené

25.2.2020 

Řím. Dne 21. února papež František zmocnil Kongregaci pro svatořečení, aby vyhlásila dekret o mučednictví jezuitského kněze Rutilia Grandeho a jeho dvou laických spolupracovníků Manuela Solórzana a Nelsona Rutilia Lemuse.


Rutilio Grande se narodil 5. července 1928 v El Paisnal (Salvador). Nejprve vstoupil do diecézního semináře a 5. září 1945 se stal členem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuitskou formaci absolvoval v různých zemích Evropy a Ameriky. Dne 30. července 1959 byl vysvěcen na kněze. Při svém působení ve farnosti se také podílel na formaci mladých jezuitů, kteří se připravovali ke kněžství. Ve své aktivní evangelizační službě se odvážně zastával bezbranných. Zakoušel veřejné pronásledování a nakonec byl 12. března 1977 zavražděn spolu s katechetou Manuelem Solórzanem ve věku sedmdesát dva let a šestnáctiletým Nelsonem Rutiliem Lemusem. Byli na cestě do El Paisnal, kam se vydali ze své farnosti v Aguilares na novénu ke svatému Josefovi.

Jeho násilná smrt velmi ovlivnila život jeho přítele a poté arcibiskupa San Salvadoru svatého Oscara Romera, který v roce 1980 také podstoupil mučednictví. Slavnost blahořečení proběhne za několik měsíců.


Zdroj: Jezuitská generální kurie.
Foto: Archiv.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.