Nový provinciál slovenských jezuitů se ujal úřadu

20.5.2020 

Bratislava. P. Jozef Šofranko SJ byl dekretem generálního představeného ze dne 6. ledna jmenován provinciálem Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V sobotu 9. května při slavné mši svaté v bratislavském kostele Nejsvětějšího Spasitele převzal úřad od dosavadního provinciála P. Rudolfa Uhera SJ.


Tisková kancelář Slovenské biskupské konference vedla s P. Šofrankem rozhovor, z něhož část uvádíme:

Proč jste se stal jezuitou?

Jednoduchá odpověď neexistuje. Moje povolání se ohlásilo, když jsem na začátku devadesátých let poznal jezuity. Tehdy v Prešově, odkud pocházím, stavěli exerciční dům. Moji rodiče při tom pomáhali. Tehdy jsem si to tam oblíbil. Nepřitahovala mě jiná duchovní cesta. Ani kněžství v diecézi a ani jiné řehole, jako saleziáni či františkáni, které tehdy v Prešově působily. Přitáhlo mě svědectví života jezuitů a jejich rozmanitost ve službě lidem. Byli to normální lidé, normální chlapi, kteří se dovedli pohádat, ale zároveň si dokázali odpustit. Dokázali si sednout, popovídat si, modlit se spolu.

Jakou úlohu dnes ve slovenské církvi hrají jezuité?

Na tuto otázku by lépe odpovídali jiní – ne jezuité. Já jsem šest roků působil v zahraničí. Z tohoto pohledu svého návratu na Slovensko bych řekl, že Tovaryšstvo Ježíšovo žije vlastní identitu. Prožívá ignaciánské charizma, což znamená být na místě, které je ve společnosti potřebné. V první řadě je to hledání. Společné rozlišování, které vychází z duchovních cvičení svatého Ignáce. Je potřebné se naučit rozlišovat. Hledat, co je Boží vůle. Nemůžeme zůstat jen ve starém chápání víry, křesťanství či náboženství. Musíme hledat to, co je potřebné právě v této chvíli.

Ignaciánská spiritualita a ignaciánské charizma je v církvi přítomné už více než pět set let. Není konkurencí jiným charizmatům v církvi, ať už diecézním kněžím v jejich poslání nebo jiným řeholním charizmatům. Posláním jezuitů na Slovensku, tak jako všude jinde, je právě obohatit místní církev o to, k čemu nás Bůh v církvi povolal. Učit lidi hledat Boha ve všech věcech, formovat věřící a nevěřící, ať už prostřednictvím duchovních cvičení, řádnou svátostnou pastorací nebo v oblastech, kam se jiní nedostanou. Aktuálně je to vyjádřené generálem a potvrzené papežem Františkem ve čtyřech preferencích Tovaryšstva Ježíšova. A stejně tak plnit přímé pověření papežů Benedikta XVI. a Františka – „jít za hranice“, tedy do kterékoli oblasti, kam se jiní nedostanou nebo se neodváží: k uprchlíkům, marginalizovaným v každém slova smyslu, k nevěřícím, v hledání a výzkumu teologie…


Zdroj: Jezuité na Slovensku. Tisková kancelář Slovenské biskupské konference.
Foto: Jezuité na Slovensku.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.