Světový den uprchlíků

24.6.2020 

Skupina náboženských organizací, včetně Jezuitské služby uprchlíkům, vydala prohlášení ke Světovému dni uprchlíků, který připadá na 20. června. Toto poselství je v souladu se zprávou papeže Františka, který zve všechny lidi dobré vůle, aby přemýšleli, modlili se a rozhodli se pomáhat uprchlíkům a násilně vysídleným osobám, které jsou v dnešním světě tak četné.


Jak papež zdůrazňuje, není možné pochopit obtížné situace, ve kterých se uprchlíci a migranti ocitnou, aniž bychom se zabývali kontextem, který je vede k odchodu z jejich domovů. V této oblasti, stejně jako v mnoha jiných, jsou znalosti nezbytné pro pochopení. Vzdělávání je proto důležitou součástí práce organizací, jako je Jezuitská služba uprchlíkům, jejichž pracovníci znají nejen situace, ale také lidi, kteří jsou uprchlíky nebo vysídlenci. Když víme lépe, co se děje, když známe lidi, kteří museli uprchnout do exilu, je možné překonat lhostejnost, která staví zdi a uzavírá hranice.

Papež František připomněl, že sám Ježíš musel spolu se svou rodinou uprchnout před politickým útlakem a pronásledováním. Papež uvedl, že je třeba projevit zvláštní zájem o násilně vysídlené děti, také o jejich rodiny. Musí být poskytnuta pomoc těm, kteří uvázli v sítích obchodování s lidmi, těm, kteří uprchli z konfliktních oblastí nebo z oblastí zničených přírodními katastrofami, a samozřejmě těm, kteří uprchli kvůli pronásledování. Papež František říká, že všichni tito lidé doufají, že budeme mít odvahu rozbít zdi „pohodlné a tiché spoluviny“, která zhoršuje jejich bezmocnost. Vyzývá k soucitu a lásce.

Ve svém pastoračním dokumentu „Vnitřně vysídlené osoby“ uvádí vatikánské Dikasterium pro integrální lidský rozvoj následující cíle pro všechny instituce katolické církve: „Podpora kultury setkání v hostitelských komunitách, vytváření příležitostí pro osobní kontakt s vnitřně vysídlenými osobami, vytváření dobrovolnických skupin a zvláštních fondů na pomoc všem v situacích ohrožení a poskytování pečovatelských a pastoračních služeb vnitřně vysídleným osobám i hostitelským komunitám.“

Prohlášení Jezuitské služby uprchlíkům a dalších náboženských organizací, které pracující v oblasti migrace, jde stejným směrem. Potvrzuje závazek organizací doprovázet a sloužit vysídleným osobám, ale také jim dává hlas a možnost většího zapojení do budování otevřených společností. Zpráva také odkazuje na konkrétní situaci, kterou zažíváme po celém světě, situaci COVID-19. Tito migranti, uprchlíci a vysídlené osoby jsou mimořádně zranitelní i v běžných dobách; během pandemie byli vystaveni zvýšenému riziku. Nedostává se jim ochrany, kterou veřejné orgány musí nabídnout všem na svém území, kteří jsou ohroženi nákazou koronavirem.

Poselstvím tohoto Světového dne migrantů a uprchlíků je konečně výzva k transformaci, k otevření očí a srdcí, k aktivní pomoci žadatelům o azyl, k bližšímu seznámení s uprchlíky a vysídlenými osobami. Papež zdůrazňuje: „Tito lidé nejsou statistiky, ale skuteční lidé! Pokud se s nimi setkáme, budeme o nich vědět víc, a budeme-li znát jejich příběhy, budeme schopni jim porozumět.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.