Papež uznal hrdinské ctnosti P. Eusebia Francesca Chiniho SJ

21.7.2020 

Vatikán. Spolu s dalšími čtyřmi dekrety papež František 10. července schválil promulgaci dekretu o hrdinské ctnosti jezuitského misionáře P. Eusebia Francesca Chiniho, který působil třicet let jako misionář na územích dnešních Spojených států mexických i Spojených států amerických. Kromě duchovního poslání se věnoval také zeměpisu, kartografii a astronomii.


Eusebio se narodil v tridentském údolí Val di Non roku 1645. Absolvoval jezuitské gymnázium v Tridentu a studia dokončil v tyrolském Hallu, kde po vyléčení z těžké nemoci vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, aby se věnoval misiím v Indii.

Roku 1677 přijal Eusebio Francesco Chini kněžské svěcení v bavorském Eichstattu a o čtyři roky později se po tříměsíční plavbě vylodil v mexickém Vera Cruz, tzv. Novém Španělsku. Jako misionář a královský zeměpisec se účastnil španělských pokusů o trvalé osídlení Kalifornského poloostrova. Pak zahájil své celoživotní dílo, a sice evangelizaci indiánského kmene Pima, spojenou s občanským, sociálním a hospodářským povznesením tohoto obyvatelstva.

Toto dobrodružství trvalo až do jeho smrti v roce 1711. Po čtyřiadvacet let byl otec Chini duší mnoha misií, které založil a z nichž jsou dnes kvetoucí města ve spolkových státech Sonora (Spojené státy mexické) a Arizona (Spojené státy americké). Z italského jezuity se stal průzkumník a pionýr, historiograf a kartograf, kovboj a rančer. Učil domorodce pěstovat ovoce a zeleninu, zavedl chov dobytka a zpracování železa. Houževnatě hájil důstojnost a zájmy Indiánů před zpupností konkvistadorů a vymohl si královský dekret, který konvertity zbavoval práce v dolech a platby daní.

Otec Chini vykonal mnoho výzkumných cest a vědecky doložil, že Kalifornie utváří poloostrov. Na koni urazil téměř třináct tisíc kilometrů Sonorskou pouští. Výsledkem tohoto úctyhodného podnikání je řada duší přivedených k Bohu, život darovaný poušti a přiznání lidské a křesťanské důstojnosti indiánskému etniku. Zemřel v jedné z nově založených misií 15. března 1711. V misii svaté Magdalény jej věřící začali velice záhy uctívat. Tuto lidovou úctu počátkem našeho století ještě více potvrdilo a rozšířilo nalezení jeho deníků v archivu hlavního mexického města. Roku 1966 byl identifikován jeho hrob v již zmíněné misii. Jméno otce Chiniho nesou školy, univerzity a nemocnice v různých osadách Sonorské pouště a v jejím mexickém centru Hermosillu byl zahájen beatifikační proces.

Stát Arizona, který se do Spojených států amerických začlenil v roce 1911, prožíval 14. února 1965 svůj slavnostní den na washingtonském Kapitolu. V Síni slávy ve washingtonském Kapitolu byla odhalena socha otce zakladatele státu Arizona Eusebia Francisca Kina, jak zní španělský přepis jména. Počátkem devadesátých let vzniklo kulturní sdružení, které založilo svému krajanovi malé muzeum v rodné vsi.


Zdroj: Vatikánské rádio.
Foto: Museo Padre Eusebio Chini.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.