Změny v české řádové provincii

26.7.2020 

Praha / Velehrad / Děčín / Brno. Letní čas bývá nezřídka v české řádové provincii příležitostí ke změnám, novým úkolům a přesunům jezuitů z jednoho místa do druhého. Ne jinak tomu bude i letos. Přičemž nejvíce změn zaznamenají jezuité v Praze a na Velehradě.


Novým superiorem se v pražské komunitě od 1. srpna stává P. Jan Adamík. Ten dosud působil jako novicmistr, tedy formátor českých a slovenských noviců v Ružomberku. V tomto důležitém úkolu ho na začátku srpna vystřídá P. Pavel Bačo, dosavadní představený pražské komunity, který zároveň působil jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze. P. Adamík se stává farním vikářem farnosti sv. Štěpána a prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně.

Nové úkoly převezmou i další členové pražského jezuitského společenství. P. František Hylmar od 1. srpna přestává být ministrem domu pražské komunity a stává se administrátorem farnosti u kostela sv. Štěpána a rektorem kostela sv. Ignáce na pražském Karlově náměstí. P. Bačo mu předá i péči o místní skupinu Vysokoškolského katolického hnutí, které se řadu let schází právě v jezuitském kostele sv. Ignáce.

P. Petr Vacík už v dubnu předal funkci ředitele kolínského exercičního domu svému nástupci a dům svěřil nově vzniklému subjektu, který založila Česká křesťanská akademie. K službě farního vikáře v Akademické farnosti Praha při kostela sv. Salvátora si v srpnu přibere také úkoly ministra domu pražské komunity.

Nemalé změny čekají i jezuity na Velehradě. P. Ladislav Árvai se od 1. září 2020 přesune z tohoto jihomoravského poutního místa do Brna, kde bude vykonávat duchovní službu pro Slováky a vypomáhat v brněnském jezuitském kostele. Bratr Václav Dlapka se ve stejnou dobu přesune z Velehradu do Děčína, kde bude mimo jiné pověřen dohledem nad výstavbou nových budov školy Nativity v areálu Palme.

Velehradskou komunitu notně omladí další dva přírůstky: scholastik Vojtěch Fojt, který se po ukončení studií filozofie v Krakově vrací do České republiky, a P. Miroslav Herold. Ten se nedávno vrátil ze závěrečné fáze jezuitské formace v Dublinu a nyní dokončuje doktorát z církevní historie.

Čeští jezuité se navíc mohou těšit z nedávného jáhenského svěcení dvou mladých spolubratří Jiřího Hebrona a Petra Hrušky, ale také z posledních slibů, které na slavnost sv. Ignáce 31. července v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie složí studentský kaplan P. Ladislav Nosek.


Foto: Martin Staněk

Redakce Jesuit.cz

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.