Výstava o P. Ferdinandu Takáčovi SJ

27.7.2020 

Bratislava. Muzeum kultury Chorvatů na Slovensku uspořádalo při příležitosti stého výročí narození jezuity P. Ferdinanda Takáče výstavu nazvanou Ferdinand Takáč – kňaz, spisovateľ, politický väzeň. Výstava se koná od 15. července do 31. října.


Ferdinand Takáč se narodil 27. června 1920 v Chorvatském Grobu. Přestože pocházel z chudých poměrů, začal studovat právo v Záhřebu. Kvůli poměrům za druhé světové války však studium po dvou letech ukončil. Koncem války byl několik týdnů vězněn gestapem.

Roku 1950 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, ale hned téhož roku byl v rámci likvidace klášterů uvězněn v Jasově a Podolínci. Po propuštění vykonával dělnická zaměstnání a přitom vystudoval filozofii a teologii. V lednu 1955 ho biskup Ján Chryzostom Korec tajně vysvětil na kněze. Brzy byl opět zatčen a odsouzen na osm roků vězení a těžkých prací v dolech.

Propuštěn byl roku 1960. Poté pracoval jako opravář výtahů, později redaktor katolických novin. Následně pastoračně působil ve Slatince u Lučence. Neúnavně se věnoval pomoci druhým, získal několik státních vyznamenání, přeložil z chorvatštiny do slovenštiny tři desítky knih, vytvořil dva chorvatsko-slovenské slovníky. Tím velmi přispěl ke kulturnímu sblížení Chorvatů a Slováků.

Zemřel 6. dubna 2013 a je pochován v rodné obci, kde mu byl v září 2014 odhalen památník.


Zdroj: Muzeum kultury Chorvatů. Wikipedia.
Foto: Fama news.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.