Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

30.11.2020 

Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ

Úmysl evangelizační: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

„Každý den je možné nalézt několik minut, abychom se spojili s živým Pánem, řekli mu věci, které nám dělají starosti; modlili se za potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím; prosili ho o pomoc v lásce; děkovali mu za život a dobré věci; poprosili Pannu Marii, aby nás chránila svým mateřským pláštěm. Jednoduše řečeno: tato chvíle modlitby může přinést rodině velmi mnoho dobra. Různé projevy lidové zbožnosti jsou pro mnohé rodiny duchovním pokladem. Společná cesta modlitby dosahuje vrcholu ve společné účasti na eucharistii, zejména v rámci nedělního odpočinku. Ježíš klepe na dveře rodiny, aby s ní sdílel eucharistickou hostinu.“ (AL 318)

Úmysl národní: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

„Hodnota lidského života je natolik veliká a právo na život nevinného dítěte, jež roste v matčině lůně, je natolik nezcizitelné, že není žádným způsobem možné považovat za právo na vlastní tělo možnost rozhodovat o tomto životě, který má finalitu sám v sobě a nemůže být v žádném případě předmětem nadvlády jiné lidské bytosti.“ Prosme sv. Ludmilu, která měla blahodárný vliv na svého vnuka, aby bylo podle jejího vzoru stále více těch, kteří jsou odhodlaní hovořit i jednat ve prospěch našich bezbranných bratří a sester a kteří přispějí k mobilizaci svědomí na obranu práva na život a k zavedení účinných opatření, zajišťujících náležitou právní ochranu lidského života.“ (Papež František)


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.