Webinář o nadcházejícím Ignaciánském roce

8.12.2020 

Dne 20. května 2021 zahájí Tovaryšstvo Ježíšovo a celá ignaciánská rodina oslavy Ignaciánského roku. Je vyhlášen při příležitosti pětistého výročí zranění svatého Ignáce při obraně Pamplony a jeho následného obrácení. Tato událost zásadně změnila Ignácovy představy o budoucnosti, které byly plné bohatství a činů, které získávají světskou čest. Zahájila proces obrácení, který ho přivedl k větším snům, které se již nesoustředily na sebe, ale na Boha. Svatému Ignáci pomohla „vidět v Kristu všechno nově“, jak zní motto Ignaciánského roku, a proto je tématem roku obrácení.


Generální kurie v Římě uspořádala 4. prosince webinář, kde otec generál vyjadřoval své představy a přání o nadcházejícím Ignaciánském roce. Zapojilo se do něho více než sto dvacet účastníků z celého světa: koordinátoři Ignaciánského roku z různých jezuitských provincií, zástupci jezuitských konferencí i několika ženských řeholních společností s ignaciánskou spiritualitou a představitelé Společenství křesťanského života. P. generál vyjádřil radost nad účastí celé ignaciánské rodiny: „Doufám a přeji si, abychom v celé ignaciánské rodině mohli společně pracovat na oslavách tohoto roku, znovu objevili své kořeny, a obnovili tak sebe a svůj pohled na svět.“

Vyzval všechny, aby prožili tento Ignaciánský rok více s pohledem zaměřeným na současnost a budoucnost než na minulost. Měla by to být především příležitost ke zkušenosti každého z nás denně prožívat obrácení, obnovovat se a proměňovat.

Ačkoli důvodem těchto oslav je pětisté výročí obrácení svatého Ignáce, varoval P. Sosa před pokušením zaměřit se pouze na svatého Ignáce: „Není centrem tohoto Ignaciánského roku. Je prostředkem, pomocí něhož musíme jít ke Kristu. Kristus by měl být vždy uprostřed tohoto Ignaciánského roku. Pokud během tohoto roku nebudeme upírat oči na Něho, pak pro nás toto výročí nemá smysl.“

Po proslovu otce Sosy se účastníci dověděli o projektech, které se v této věci vyvíjejí na kurii, a došlo na návrhy, jak zlepšit spolupráci. Měli příležitost poslechnout si několik příkladů projektů z různých provincií a klást otázky.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.