Nový příspěvek k formaci Živých kamenů

10.12.2020 

Živé kameny představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím památek křesťanského umění. Mezinárodní setkání koordinátorů Živých kamenů vedlo k vytvoření řady podcastů, které mají přispět k duchovní a kulturní formaci k hlubší víře.


Série podcastů je přístupná každému a skupiny Živých kamenů ji budou využívat k biblické, teologické a umělecké formaci. První dvě části s názvy „Co je to Bible?“ a „Je Bible pravdivá?“ již jsou k dispozici.

Další díly budou vydávány dvakrát týdně a budou zahrnovat formační témata z historie, teologie i umění. V každé části, která trvá asi dvacet minut, se odborník na danou oblast v rozhovoru s chlapcem dotýká některých klíčových prvků a doporučuje bibliografii potřebnou pro další studium. Každá skupina Živých kamenů bude moci použít tento materiál pro společné i osobní studium a interpretovat jeho duchovní poselství návštěvníkům kostela, kde vykonává svou službu.

Série podcastů byla vytvořena během posledních dvou mezinárodních setkání koordinátorů Živých kamenů, zejména během setkání letos na podzim, které se konalo 30. října až 1. listopadu. Této schůzky se zúčastnili koordinátoři třiceti šesti skupin pocházejících z Evropy, Spojených států a Mexika. Jejich cílem bylo vybudovat cestu duchovní a kulturní formace, která by vedla k prohloubení víry.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Italy / Malta.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.