Mezináboženský dialog v bruselské kapli pro Evropu

16.2.2021 

Brusel. Na období od počátku loňského adventu do slavnosti Zjevení Páně bylo mezináboženskou spoluprací vytvořeno sedm krátkých videí, která zahrnovala četbu, hudbu a pozvání k meditaci.


Na tomto díle spolupracovalo sdružení pro podporu mezikulturního dialogu v Bruselu, bruselská pastorační skupina, kaple pro Evropu, za niž zodpovídá P. Krystian Sowa SJ, a jejich přátelé různých náboženství. Zvláštnost tohoto projektu spočívala ve skutečnosti, že křesťanské poselství bylo doprovázeno odpovídajícím poselstvím jiných náboženství: židovského, muslimského, hinduistického a buddhistického, které umožňovalo národům různých kultur znovuobjevit jeden druhého.

Na konci ledna, brzy po skončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů a před Světovým týdnem mezináboženské harmonie, několik dní před nově ustanoveným Mezinárodním dnem lidského bratrství, který byl inspirován společnou deklarací papeže Františka a velkého imáma Ahmada Al-Tayyeba a také encyklikou Fratelli Tutti, se uskutečnilo dlouho očekávané virtuální setkání „Biskup, rabín a imám sní společně o bratrské společnosti“. Zapojili se do něho biskup z Lutychu Jean-Pierre Delville, rabín Armand Benizri ze sefardské židovské komunity v Bruselu a imám Jamal Habbachich z Molenbeeku, který je muslimskou čtvrtí Bruselu.

Účastníci setkání seznámili zájemce se svou minulostí a svými rodinami, aby se vzájemně lépe poznali. Připomněli některé osobní okamžiky, které formovaly jejich pohled na bratrství. Poté každý z účastníků panelu komentoval některé klíčové citace, které v jeho vlastním náboženství hovoří o bratrství, a zmínil, které momenty z ostatních náboženství k němu promlouvaly. Nakonec nastal čas na komunikaci s veřejností; online se připojilo přes sto padesát lidí. Otázky, z nichž některé vůbec nebyly snadné, se týkaly mimo jiné vazeb mezi náboženstvím a politikou, zdrojů extremismu a způsobů, jak jim předcházet, hodnoty náboženství při podpoře bratrství nebo místa žen v náboženských komunitách.

I když ne všechny otázky mohly být plně zodpovězeny, řečníci potvrdili, že jejich náboženské komunity jsou již na cestě k rozvoji kultury dialogu v širší společnosti a že mezináboženské setkání, vzájemný respekt a solidarita jsou možné.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Europe and Near East.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.