Péče o migranty v Bejrútu

18.2.2021 

Bejrút. Pod tlakem chudoby a místních konfliktů emigrovalo do Libanonu asi čtvrt milionu lidí z Filipín, Etiopie, Ghany, Nigérie a Súdánu. Téměř devadesát pět procent z nich jsou ženy. Většina z nich uzavřela smlouvu s libanonskými agenturami, které shánějí pracovní síly v afrických a asijských zemích.


Migrující pracovníci jsou v Libanonu zaměstnáni v rámci systému kafala, který spojuje právní postavení pracovníka s jeho zaměstnavatelem. Protože nejsou libanonskými státními příslušníky, nejsou chráněni pracovními zákony země.

V neděli se mnozí z nich scházejí v jezuitském kostele svatého Josefa. Po bohoslužbě jdou na schůzku se svými přáteli do afroasijského centra pro migranty, které se nachází v přilehlých prostorách kostela. Tráví tam společně den, baví se, stolují a různými duchovními podněty se povzbuzují v katolické víře.

Centrum založil roku 2000 americký jezuita P. Martin McDermott, kterému je nyní osmdesát šest let. S migranty pracuje od počátku osmdesátých let spolu s nizozemským jezuitou P. Theem Vlughtem. Ten se nedávno ve věku devadesát let vrátil do své vlasti a 3. ledna zemřel.

Otec McDermott při poskytování pastorační péče migrantům nepracuje samostatně. Středisko, které založil, je součástí výboru pastorační péče, zřízeného shromážděním katolických patriarchů a libanonských biskupů, pro migranty po celé zemi. Charita v Libanonu provozuje domy a přístřešky pro migranty v nouzi. Od září 2017 se k P. McDermottovi připojil P. Henry Ponce. Ten je prvním knězem filipínské jezuitské provincie, který byl vyslán na Blízký východ.

Otec Ponce zahájil svou libanonskou misi jako asistent otce McDermotta, který sloužil jako ředitel afro-asijského migračního centra. Ale po roce se role těchto dvou mužů vyměnila. Otec McDermott to s radostí přijal a řekl otec Poncovi: „Teď jsi šéf.“

"Je mi jen osmdesát šest. Díky Bohu jsem v dobrém zdravotním stavu. Zpomalil jsem, ale i tak mohu snadno zvládnout péči o migranty. Jsem rád, že práce má budoucnost, když je tady otec Ponce,“ říká otec McDermott.

Společně a každý svým specifickým způsobem mají oba kněží otevřené srdce pro své poslání, pomáhají migrantům na cestě katolické víry a dávají jim i přes všechny okolnosti perspektivu naděje.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Lebanon.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.