Exercicie na Via Transilvanica

19.2.2021 

Rumunsko. Zkušenosti s duchovními cvičeními v Rumunsku rostou. Kromě duchovních cvičení, která proběhla kvůli pandemii online, se uskutečnila i stokilometrová cesta po Via Transilvanica.


Mezi 17. listopadem a 17. prosincem dělalo šedesát pět mladých lidí třicetidenní exercicie online, byli doprovázeni devíti duchovními průvodci. Tematicky byly exercicie zaměřeny na povolání k lásce. Každý týden se konala tři hlavní setkání: jedno se všemi účastníky, které vysvětlilo body pro meditaci, jedno ke sdílení v malých skupinách a jedno osobní s duchovním doprovázejícím. „Zakusili jsme, že Bůh může pracovat také online,“ vysvětluje P. Jani, „i když určitě upřednostňujeme osobní schůzky.“ Spolupráce dvou řeholnic, které žijí z ignaciánské spirituality, a jedné laické spolupracovnice byla velmi užitečná.

Dalším významným zážitkem byla duchovní cvičení, která se odehrávala při pěším putování transylvánskou silnicí. „Projekt existuje v Rumunsku od roku 2018,“ vysvětluje P. Jani. „Jde o to vykonat podobnou cestu, jako je ta v Santiagu, nazvanou Via Transilvanica. Je to asi tisíc kilometrů dlouhá cesta přes deset oblastí. Některé její části jsme již prošli společně s účastníky aktivit Magis v letech 2018 a 2019. Letos jsme spolu s osmi mladými lidmi prošli sedmdesát kilometrů ve čtyřech dnech, přičemž jsme se věnovali duchovním cvičením. Meditovali jsme biblické texty o setkání s Bohem na hoře. Když jsme začínali, bylo velmi mlhavo s teplotou sedm stupňů pod nulou. Když jsme došli na konec cesty, vyšlo slunce a teplota vzrostla na osm stupňů nad nulou. Ráno se dávaly body pro meditaci, potom během cesty následovala hodina ticha s možností duchovního rozhovoru při chůzi. Večer jsme slavili mši svatou. Je to skutečně povzbuzující cesta, zkušenost bohatá na naslouchání, s krásnými duchovními rozhovory, obklopená zázraky přírody.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Romania.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.