Zemřel P. Franz Jalics SJ

22.2.2021 

Budapešť. Dne 13. února zemřel ve věku devadesát tři let P. Franz Jalics, maďarský jezuita, známý svými kontemplativními exerciciemi.


Otec Jalics se narodil v Budapešti roku 1927. Na konci druhé světové války byl ve vojenské škole a zažil ničivé projevy tohoto konfliktu přímo v Německu. Během posledních měsíců války pomáhal s péčí o raněné při náletech na Norimberk. Po válce se vrátil do Maďarska a vstoupil do jezuitského řádu. Kvůli pronásledování křesťanů v Maďarsku komunistickou diktaturou byl nucen opustit v roce 1948 svou zemi. Studoval potom v Německu a v Belgii. V roce 1959 odjel do Chile a později do Argentiny, kde ještě pokračoval ve studiu a kde byl v roce 1959 vysvěcen na kněze. Stal se tam profesorem teologie a duchovním průvodcem mnoha seminaristů a jezuitů. V této době již začal dávat exercicie. V nedávném rozhovoru P. Jalics potvrdil, že Jorge Mario Bergolio, současný papež František, byl nějakou dobu i jeho studentem. Otec Jalics zůstal v Argentině skoro dvacet let.

V Argentině se velmi angažoval pro chudé a po propuknutí občanské války byl za nejasných okolností armádou unesen a několik měsíců vězněn. V kasárnách, kde byl vězněn, zemřelo třicet tisíc lidí. Byl dokonce úředně prohlášen za mrtvého. Jen jako zázrakem ale nebyl zabit a poté, co ho věznitelé ponechali ležet na poli, se mu podařilo opustit Argentinu a odjet do Spojených států amerických.

Od roku 1978 žil P. Jalics v Německu, kde založil exerciční dům v bavorském Griesu. Po čtyřicet let byl pak vyhledávaným duchovním učitelem hlavně v západní Evropě a patří mezi ty, kteří významně přispěli k obnovení tradice hesychastické modlitby na Západě. Jeho exercičním domem prošly zástupy lidí hledajících hlubší způsob modlitby, včetně velkého množství řeholníků. V češtině je dostupná nejen jeho drobná publikace o kontemplativní modlitbě Cesta kontemplace, ale také jeho mnohasetstránková kniha kontemplativních exercicií. I rostoucí počet českých křesťanů praktikuje dnes kontemplativní modlitbu právě díky tomuto maďarskému jezuitovi.


Zdroj/Foto: Vaticannews.va.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.