Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele

8.8.2021 

Praha. Slavnost zakladatele Tovaryšstva Ježíšova svatého Ignáce z Loyoly 31. července je pro členy řádu zcela pochopitelně velmi významná. Je to zároveň titulární slavnost pražského jezuitského kostela a den jeho posvěcení.


Členové Tovaryšstva s tímto dnem rádi spojují další důležité události. Tak tomu bylo i u otce Jana Regnera z olomoucké komunity, který v Praze při večerní slavné bohoslužbě složil do rukou provinciála P. Petra Přádky své poslední sliby. O promluvu byl požádán farář pražské akademické farnosti P. Tomáš Halík, neboť P. Regner v této farnosti působil. Otec provinciál požehnal vodu svatého Ignáce.

Po mši svaté proběhlo setkání s pohoštěním na dvoře rezidence.


Foto: Jiří Šťástka (Člověk a víra).
Další fotografie Jiřího Šťástky (Člověk a víra) jsou ZDE a ZDE.
Fotografie Tomáše Nováka jsou ZDE.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.