Theodoros Kontidis SJ novým athénským arcibiskupem

23.8.2021 

Otec Pavel Ambros o situaci katolické církve v Řecku a jejím novém arcibiskupovi

Řecký jezuita otec Theodoros Kontidis SJ (Θεόδωρος Κοντίδης, 1956) byl 14. července 2021 jmenován novým athénským arcibiskupem poté, co papež František přijal rezignaci dosavadního biskupa sedmdesáti pětiletého Sevastiana Rossolatosa (1944) z důvodu předepsané věkové hranice.

Je rodákem ze Střední Makedonie (Pella) na hranici se Severní Makedonií a Bulharskem. Pochází z Janice, kde dokončil základní školu. Ve středoškolském vzdělání pokračoval na známém lyceu Leontio Patision. Maturoval v roce 1974, kdy se řecká junta neúspěšně pokusila připojit k Řecku ostrov Kypr, což vedlo k pádu vojenské diktatury. Následovala dlouhá cesta studia a stěhování do různých měst: Řím (Papežská řecká kolej), Louvain, Paříž (Center Sèvres). Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1983. Po pěti letech byl v roce 1988 vysvěcen na kněze v Athénách v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od té doby pracoval v Řecku: v jezuitském nakladatelství, ve farnosti a pastoraci mládeže. Dnes stále pracuje v oblasti vydavatelství, a zejména v časopisu Otevřené obzory (Ανοιχτοί Ορίζοντες). V rámci Institutu humanitních věd (Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών), který založil za účelem vydávání časopisu a dalších náboženských a kulturních aktivit, spolupracuje na pořádání konferencí a vydávání knih. Komunikaci prostřednictvím psaného slova považuje za velmi důležitou. Zároveň byl zodpovědný za pastorační činnost jezuitského duchovního centra Manresa (Μανρέσα). Zde se pořádají semináře a setkání s náboženským obsahem. Posledních dvacet let pracuje v programu přípravy na manželství pro budoucí snoubence, který je součástí programu athénské arcidiecéze. Intenzivně se zapojuje do aktivit pořádaných společenstvím Víra a světlo (Πίστη και Φως). Sdružuje rodiny s dětmi s mentálním postižením a jejich přátele. Pomáhá také jako kněz při pastorační a katechetické činnosti v řecko-francouzské škole svaté Jany z Arku ve čtvrtém největším městě a nejdůležitějším řeckém přístavu Pireus.

Dne 18. září 2021 přijme biskupské svěcení v katedrále svatého Dionýsa Areopagity v Athénách. Během téže slavnosti převezme správu arcidiecéze Athény a stane se zároveň i apoštolským administrátorem katolické arcidiecéze na ostrově Rhodos.

Co prožívá katolická církev v Řecku, které je náboženským státem a pravoslaví je státním náboženstvím? V praxi jsou ortodoxní církev a světský stav vzájemně blízce spjati. Katolická církev v Řecku je chudá mezi chudými. A paradoxně její nebývalý rozvoj je dán silnou migrační vlnou. Za třicet let se počet věřících zečtyřnásobil. Při mších se mluví albánsky, polsky a filipínsky. A nyní přicházejí noví věřící z Afriky. V současné době je v Řecku dvě stě tisíc katolíků z celkového počtu o něco více než deset miliónů obyvatel.

Katolická církev je multikulturním církevním společenstvím, které stojí před mnoha výzvami. Na prvním místě je to otázka kněží, kteří jsou v pokročilém věku. Navíc polovina kněží je cizinců. Není snadné zřídit misijní pastoraci, která by nahradila pastoraci, která sleduje jen zachování toho, co existuje. Další otázkou je evangelizace. V Řecku být katolíkem znamená nakazit nepraktikující nebo vzdálené věřící svým vlastním svědectvím, počínaje mladými lidmi, kteří jsou hluboce ovlivněni pokročilou sekularizací.

Řecko je pravoslavná země. V minulém století musel být Řek sám o sobě pravoslavný. Proto katolík nebyl považován za Řeka. Proto v různých diecézích laici zakládají organizace pod názvem řeckokatolická. Tím se domáhají rovnoprávnosti, kterou stát neuznával, a to pod vlivem pravoslavné většiny. Třicet let úsilí bylo zapotřebí, aby teprve v roce 2014 byli katolíci uznáni jako právní subjekt spolu s dalšími náboženskými organizacemi. V Řecku je obtížné mluvit o ekumenismu. Pouze na několika místech, kde vedle sebe žijí katolíci a pravoslavní, jsou vztahy klidné. Namísto toho převládá mentalita opovržení nebo strachu z katolíků. Ekumenická perspektiva je zobrazována jako monstrum z Apokalypsy. A opakuje se, že svátosti přijaté v katolické církvi jako schizmatické nejsou platné. Jiný příklad: pravoslavní biskupové Řecka požádali během Velkého a svatého sněmu Pravoslavné církve v roce 2016, aby pravoslavní nepoužívali slovo církev vůči jiným křesťanům.

Migrantům se věnuje sto dvacet pracovníků řecké Caritas a osmdesát pracovníků aténské Caritas. Včetně těch, kteří přijíždějí do přístavu Pireus. Existují i dva „skryté“ uprchlické tábory, které se nacházejí v jednom z přístavů nejdále od turistických doků výletních lodí. Vláda chce, aby migranti nerušili ty, kteří začínají dovolenou. Uprchlíci však nadále žijí v přístavu, v provizorních přístřešcích.

Athénská komunita katolíků je komunitou blízkou těm posledním. Překonává řadu těžkostí. Je obtížné vybudovat kostel, protože nejsou žádné zdroje. Deset let trvalo, než se podařilo vybudovat nový kostel blízko letiště, kde jich žije více než dva tisíce. S omezenými prostředky, které mají k dispozici, mohou dělat jen velmi málo. Přesto mají v sobě nezměrné misijní nadšení.


Foto: Jesuits in Europe.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.