Proběhl dlouho očekávaný Evropský Magis

24.8.2021 

Maďarsko/Slovensko. Ve dnech 7. až 15. srpna proběhl v Maďarsku a na Slovensku Evropský Magis, který byl loni o rok odložen kvůli pandemii koronaviru. Stal se místem a časem pro vzájemné setkání mezi účastníky, s ostatními lidmi i s Bohem. Byla to příležitost otevřít srdce pomocí služby, modliteb, výzev i společenství. Reflexe dne, chvíle usmíření, rekreace a obnovy přinášely velké obdarování.


Program začal 7. srpna, kdy se poprvé setkaly skupiny jednotlivých experimenů. Čtyři z nich se připravovaly na odlet do Budapešti a sedm dalších zůstalo místě, kde strávily následující týden. Evropský Magis zahrnoval jedenáct experimentů, které se týkaly pěti aspektů ignaciánské spirituality.

Umění

Rozvíjení vlastní tvořivosti je jeden způsob, jak přemýšlet o stvoření. Experiment „Tanec k Bohu, tanec s Bohem“ spojil pohyby těla s vnitřními pocity, zkušenostmi, a dokonce i se vztahem k Bohu. Bylo podmanivé sledovat, jak se prostřednictvím tance otevírá nový pohled na sebe i společenství.

Umění je také způsob, jak se naladit na ostatní, modlit se a sloužit. Experiment „Magis Taizé“ poblíž slovenského Ružomberka vyzval účastníky, aby se navzájem podělili o svůj talent inspirovaný hudbou Taizé. Tito účastníci doprovodili hudbou závěrečný festival.

Umění je také cestou k srdci všech lidí. Skupina „Živé kameny“ přibližovala duchovní bohatství církevních staveb přicházejícím turistům. I když přišli jen na skok, mohli viditelnou krásu prostřednictvím průvodců z Živých kamenů propojovat s krásou neviditelnou.

Služba

Pod vedením řeholních sester v maďarské Csobánce proběhl experiment „Sdílení života“, při němž mladí trávili čas se starými a zdravotně postiženými. Zažili, jak tato služba zároveň proměňuje jejich nitro.

Skupina „Hrajeme si společně“ strávila týden v Arló, což je jedna z nejchudších vesnic Maďarska. Denně si hráli s dětmi; společné jídlo a práce pomohly vytvořit sounáležitost této mezinárodní skupiny a lidí, kteří možná nikdy neopustili svou vesnici.

Péče o náš stvořený svět je důležitou, ale obtížnou službou, jak to mohli zažít účastníci „Zelených hlav, srdcí a rukou“. Pozorování stvořeného světa je cestou, jak se dostat blíže k Bohu a založit své jednání a vnímání na jeho lásce vložené do krásy prostředí.

Pouť

Svatý Ignác se sám nazýval „Poutníkem“. Účastníci experimentu „Maďarská Benediktova cesta“ a „Kráčení v Boží přítomnosti“ zjistili, že putování vždy mění ty, kteří se na ně vydali.

Spiritualita

Dva z experimentů spojily účastníky se samotnými kořeny ignaciánské spirituality. Experiment „Jeden týden jako jezuita“ dal skupině mladých mužů nahlédnout do jezuitského životního stylu, od jídla po modlitbu a službu. Experiment „Tichá duchovní cvičení“ spočíval v týdenním setkávání s Bohem v blízkosti přírody, v tichu kaple a v hovorech s duchovním doprovázejícím.

Kultura

Experiment „Slovo na papyru“ umožnil účastníkům pocítit, jak opisování Písma stejným způsobem jako první zákoníci vytváří jedinečné spojení s textem a s Ježíšovými slovy.

Závěrečný festival

Na víkend od 13. srpna se sešlo v maďarském Miškolci přes dvě stě lidí z téměř třiceti zemí. Obdrželi požehnání papeže Františka a video poselstvím P. generála Artura Sosy SJ.

V pátek byla pozornost věnována spiritualitě: nejprve u kulatého stolu na téma povolání. Čtyři jezuité a dvě řeholní sestry se podělili o svůj osobní příběh, radosti i boje, aby přítomným pomohli při objevování Božího plánu v životě. Večer byl zakončen modlitbou smíření s adorací a písněmi, textem z Písma a možností svátosti smíření a rozhovoru s jedním z více než dvaceti zasvěcených lidí.

Sobota nabídla hojnost volitelných programů: prohlídku města, sport, ochutnávku maďarské kultury a další. Večer patřil kulturnímu bohatství. Začal poněkud netradičním Festivalem národů, účastníci jednotlivých experimentů sdíleli své zkušenosti z předchozího týdne v krátkých představeních. Poté následovaly ukázky kultury jednotlivých národů a možnost naučit se nějaký maďarský lidový tanec.

V neděli nastal čas na zakončení, rozloučení a pokračování denního tématu „poslání“ v běžném životě. Maďarský provinciál P. Elemér Vízi SJ v promluvě při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie spojil poslání mladých s Mariiným „ano“.


Zdroj/Foto: Magis Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.