Čeští jezuité rokovali na Velehradě

9.9.2021 

Velehrad. V pondělí 30. srpna se zástupci českých jezuitů sešli na Velehradě na provinční kongregaci, která trvala až do čtvrtka 2. září. Celkem se jich shromáždilo dvacet čtyři a jejich hlavním úkolem byla volba tzv. prokurátora, tedy reprezentanta provincie, který se zúčastní kongregace prokurátorů, která se bude konat v květnu roku 2023 ve španělské Loyole. Kongregaci prokurátorů svolává generál řádu jako svůj poradní orgán, čímž se liší od generální kongregace, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem řádu.


Na Velehradě tedy čeští jezuité zvolili prokurátora a jeho náhradníka. Také se vyslovili k otázce, zda je třeba v dohledné době svolávat generální kongregaci. Větší část svého rokování věnovali vypracování odpovědí na otázky, které všem provinciím zaslal otec generál Arturo Sosa SJ. Týkaly se naplňování Univerzálních apoštolských preferencí, které Tovaryšstvo vyhlásilo v roce 2019, zejména úrovně práce s mladými dospělými a pomoci při rozlišování povolání. Projednávali také některé specifické otázky dalšího směřování provincie, které jim předložil otec provinciál Petr Přádka SJ.

Připomeňme, že v jezuitském řádu nejsou provinční kongregace rozhodovacím orgánem. Kromě volby delegátů na celořádová shromáždění mají poradní roli ve vztahu ke generálovi a k představenému provincie. Ti sami pak mají plnou rozhodovací pravomoc a zodpovědnost.


Foto: Tomáš Novák.
Další fotografie Tomáše Nováka jsou ZDE.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.