Letní setkání mládeže v Litvě

14.9.2021 

Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě.


Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení, ignaciánské experimenty a rovněž společný závěr. Společná setkání se konala v Kaunasu v jezuitském gymnáziu a kostele, zatímco experimenty byly roztroušeny po celé Litvě. Každý účastník měl možnost vybrat si experiment, který mu nejlépe odpovídal: cestovat pěšky po partyzánských stezkách v okrese Dainava, hlouběji poznat sebe sama prostřednictvím různých umění v Kulautuvě, zažít hluboké ticho během exercicií v Palendriai, snášet obtíže, ale také obdivovat stezky poutní trasy Camino Lituano v Suvalkiji, a učit se autentičnosti během divadelní průpravy ve Vilniusu. Každý z těchto experimentů svým způsobem učil dívat se na běžné i neobvyklé činnosti očima víry a poskytl hlubší porozumění tomu, jak Bůh působí v životě každého člověka.

Úvodní a závěrečné setkání poskytla účastníkům všech různých experimentů příležitost poznat se navzájem a usmířit se s Bohem. Zvláštním bodem zahajovací akce byly volitelné přednášky na téma „Křesťanství a kultura“. Odborníci z různých profesních oblastí se podělili o své myšlenky o tom, co pro ně znamená pracovat a jednat křesťansky ve společnosti a ve světě. Témata zahrnovala islám, politiku, obchod, etnologii a umění. Závěrečná akce byla ve znamení večerního koncertu na terase jezuitské rezidence s umělcem Linasem Adomaitisem a jeho kapelou.

„Víra zakořeněná v životě je to, co mladý člověk právě teď potřebuje,“ říká koordinátor Litevského Magisu Lukas Ambraziejus SJ. „Chceme-li přitáhnout mladé lidi do církve, musíme se naučit, jak jim předat evangelium v jazyce, kterým se vyjadřují - jazykem plným sloves stresu, starostí, úzkostí, vztahů, radosti, nadějí a hledání,“ říká Lukas. Účelem Magisu je pomoci mladým lidem rozpoznat, jak Bůh působí v jejich každodenním životě, který je někdy klidný a jasný, ale častěji obtížně pochopitelný a chaotický. Vděčné a živé tváře účastníků posledního dne Magisu svědčily o tom, že tohoto cíle bylo dosaženo - navzdory bolavým a poraněným nohám nebo hladu, který snášeli, navzdory nesledování Instagramu, navzdory odhalení děsivých koutků duše a navzdory strachu ze setkání a otevření se cizím lidem po tak dlouhé době v izolaci. Koordinátorka Partyzánské pouti Liucija Rėksnytė svědčí o tom, že „tento experiment byl každý den plný lekcí lásky: jak milovat někoho, kdo vás nemá rád, jak milovat někoho jako sebe, jak milovat Boha a sebe“. Účastnice další pouti Camino Lituano Salomėja Puskunigytė popisuje svou osobní zkušenost s týdenním setkáním jako „návrat k Bohu skokem a během“.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Lithuania / Latvia.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.