Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti

15.9.2021 

Haiti. Zemětřesení na Haiti 14. srpna o síle 7,2 stupně zabilo přes dva tisíce lidí a zničilo tisíce domů ve třech oblastech na jihozápadě země. Co se týče katolické církve, zahynuli nejméně dva kněží; biskup a jediný haitský kardinál v Les Cayes Chible Langlois vyvázli ze sutin bez újmy. V diecézi Jérémie, kterou spravuje jezuitský biskup Gontrand Décoste, se zřítila střecha katedrály a v biskupově domě jsou velké praskliny.


Po ověření situace bylo zjištěno, že nebyli zraněni žádní jezuité a mezi jejich bezprostředními spolupracovníky nebyla hlášena žádná úmrtí. Byly však zasaženy jejich objekty. Dva dny před zemětřesením přijel do Jérémie P. Eddy Mondestin s P. Pierrem Rachelinem Coicou, aby zahájili činnost farnosti, za kterou se Tovaryšstvo rozhodlo převzít odpovědnost. Po zemětřesení je nutné vše znovu vybudovat (na obrázku poškozený kostel).

Neštěstí vyvolalo vlnu solidarity. Představený oblasti P. Jean Denis Saint Félix a koordinátor projektu reagujícího na situaci P. Kawas François informovali jezuity kanadské provincie a dalších částí světa. Od 14. srpna pravidelně posílají zprávy. Dva dny po zemětřesení se začala organizovat pomoc. V této souvislosti byla zřízena jezuitská intervenční komise. Bylo rozhodnuto, že síly se soustředí na výstavbu bydlení ve čtyřech nejvíce postižených obcích. Na prvním místě bude podpora směřovat na rekonstrukci domů pro chudé rodiny, které přišly o všechno.

Solidarita Tovaryšstva byla vyjádřena prostřednictvím fondu 20 000 USD od otce generála a dalšího příspěvku ve stejné výši od kanadské provincie. Příspěvky přislíbila Dominikánská republika a probíhá příprava daru jezuitské konference Kanady a USA a jezuitské konference Latinské Ameriky a Karibiku.

Návštěvy intervenční komise na místě od 25. do 27. srpna byly zdrojem velkých emocí. Skupina zaznamenala téměř úplnou absenci pomoci státních institucí, trauma obyvatelstva spícího v dočasných přístřešcích postavených samotnými lidmi, absenci pomoci mezinárodních organizací kvůli stavu silnic a krizi nejistoty v zemi, zatímco humanitární konvoje jsou často vypleněné.

Ve společném prohlášení představený oblasti a koordinátor pomoci napsali: „Jsme vděční za způsoby, kterými jste nám projevili solidaritu a dali nám najevo, že nejsme sami. Mnohokrát děkujeme. Z mediálních zpráv dobře víte o obtížné situaci, kterou naše země prochází, a o tom, jak se stav po zemětřesení zhoršil. Jezuité na Haiti chtějí společně reagovat zaměřením na etapu rekonstrukce. Za tímto účelem se ke společnému projektu připojují tyto jezuitské instituce: CERFAS (sociální centrum), Jezuitská služba migrantům, Víra a radost a Nadace Godefroy Midy. Zveme vás, abyste se i nadále účastnili tohoto díla solidarity, které provádíme na Haiti jménem celé komunity jezuitů, přátel a spolupracovníků. Děkujeme vám za vaši pokračující solidaritu.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.