Nový akademický rok začíná

21.9.2021 

Olomouc / Praha / Brno. Na přelomu září a října zahajují svoji činnost akademické farnosti v Olomouci, Praze a Brně, na jejichž fungování se podílejí jezuité.


V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se uskuteční zahajovací mše svatá ve středu 22. září v 19 hodin. Bude jí předsedat P. Miroslav Herold SJ. V tomto týdnu se obnovují mše svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13 hodin, rovněž nabídka svátosti smíření půl hodiny před mší svatou.

V úterý 5. října v 18.30 je v Centru Aletti na ulici Křížkovského 2 úvodní schůzka pro ty, kteří chtějí letos absolvovat Základní kurz křesťanství nebo Přípravu na biřmování.

Akademická farnost Nejsvětějšího Salvátora v Praze má slavnostní mši svatou k zahájení akademického roku v úterý 5. října od 18 hodin, hlavním celebrantem bude P. Tomáš Halík. Po ní bude na Studentském nádvoří oslava tohoto zahájení.

Brněnští studenti jsou zváni také v úterý 5. října od 19 hodin do katedrály svatých Petra a Pavla, kde bude mši svaté předsedat pomocný biskup Pavel Konzbul. Následuje neformální setkání. Rozbíhá se možnost přihlašování na přípravu k přijetí svátostí.

Vysokoškolské katolické hnutí Praha zve na zahajovací mši svatou v kostele svatého Ignáce ve středu 6. října od 19 hodin. Tomu předchází již 30. září společný táborák na zahradě u kapucínů.


Zdroj: Akademické farnosti Olomouc, Praha, Brno.
Foto: Vojtěch Hlávka (Člověk a víra), zahajovací studentská mše svatá v brněnské katedrále 2020.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.