Společný život ve škole svatého Ignáce

22.9.2021 

Francie. Jezuité a řeholní sestry s ignaciánskou spiritualitou v Paříži, Lyonu a Toulouse vytvořili pro mladé příznivce projekt společného života. Zaměřují se na mladé lidi ve věku od osmnácti do třiceti let, studenty nebo mladé pracující. Projekt stojí na třech pilířích: bratrském životě, modlitbě a službě. Čtyři až pět mladých lidí, většinou mužů, kromě Lyonu, kde je jedno společenství smíšené, je přijato v bytě poblíž jezuitské komunity nebo řeholních sester s ignaciánskou spiritualitou. Spolubydlící si vzájemně poskytují rámec pro lidské, duchovní, kulturní a sociální obohacení, což je obohacováno blízkostí řeholní komunity a přítomností někoho z řeholníků, kdo jim pomáhá tento rámec nastavit.


Projekt vychází z křesťanské tradice komunitního života a duchovní dynamiky svatého Ignáce z Loyoly, který inspiroval několik řeholních společenství. Jde tedy také o prohloubení víry, hledání a nacházení Boha ve všech věcech, o sjednocení různých dimenzí vlastního života například spoluprací s dalšími mladými lidmi v týmu Magis.

Na začátku roku spolubydlící sestaví pravidla, která budou řídit jejich společný život: modlitbu, eucharistii a další duchovní činnosti; také jídlo, relaxaci a sport; setkání s komunitou; začlenění do života církve, do služby mládeže, do služby nejpotřebnějším; účast na týdenním večeru spolubydlících. Duchovní doprovázení je možné, rovněž duchovní cvičení v centru spirituality nebo v každodenním životě.

Dvaadvacetiletý Etienne napsal: „Tento společný život byl především krásným setkáním mezi námi čtyřmi. Bratrské pouto se utvářelo po celý rok prostřednictvím společně stráveného času, zejména týdenního sdílení a modliteb s týmem Magis. Další silnou stránkou byla otevřenost vůči vnějšímu světu díky službám prokazovaným dalším lidem a také díky spojení s jezuitskou komunitou, která nás přijímala velmi srdečně. Myslím, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl být součástí tohoto projektu!“


Zdroj: Jesuits in Europe / France.
Foto: Archiv.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.