Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

29.10.2021 

Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Jak se máme modlit za ty, kdo trpí těžkými depresemi? Jak najít východisko, když prožíváme krizi? Do krize můžeme upadnout jak z vlastního zanedbání, tak z Božího dopuštění. Ale v obou případech nás Bůh vede k plnější svobodě. Co se pro nás stalo slabinou, je vlastně nejsilnějším místem Božího mluvení. Vnímáme-li déle trvající neklid, je dobré toto rozpoložení pravdivě pojmenovat: jedná se o něco, co se objevilo už dříve? Ochromuje to moji modlitbu? Lze to vyřešit ve svátosti smíření? Je možné nasadit nějaké praktické řešení?

Osvědčená moudrost v duchovním životě říká, že ve stavu mohutných pohybů a výkyvů nemáme nikdy činit zásadní rozhodnutí – nemáme své nitro vyhodnocovat měřítkem rozesmutnělé duše, ale trpělivě jít dál pospolu s těmi, které Pán posílá do cesty. Kdo pak prošel netušenými krizemi, je schopen pro sebe i pro druhé spontánněji zpívat své životní Te Deum.

Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

Místo určené k pohřbívání se typicky křesťanským způsobem nazývá cimiterium, což pochází z řeckého koimeterion. Dané výrazy pro hřbitov se dají tlumočit jako místo spánku, které je určeno těm, kdo v pokoji odpočívají. Dané slovo výmluvným způsobem vyjadřuje to, o čem můžeme při návštěvě hřbitova přemýšlet. Ve spánku se tělo vymyká vědomé kontrole duše, zdá se jakoby mrtvé a čeká, až se člověk vzbudí, neboť pokračuje v dýchání. Dech naznačuje spojení našeho pozemského života s životem v Duchu, který zajišťuje nesmrtelnost. Duch v nás od křtu svatého nikdy nepřestane dýchat. Modlit se k Otci. Proto spánek neoslabuje, ale naopak posiluje život. Je to tudíž pokojný spánek. Tento pokoj svět nemůže člověku dát. Je nám darován.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.