Ve službách Celosvětové sítě modlitby s papežem

4.11.2021 

Otec Thierry Monfils SJ hovoří o setkání zástupců Celosvětové sítě modlitby s papežem v evropském prostoru, které se uskutečnilo online v září 2021.


„Protože se v evropském prostoru Celosvětové sítě modlitby s papežem tradičně setkáváme každé dva roky, chtěli jsme v této pandemické době uspořádat setkání pomocí Zoomu. Povinnost karantény po návratu zpět, možná nákaza velmi agresivními mutacemi však nezbavily důležitosti výměnu názorů o naší misi, která pokračuje.

Zúčastnili se zástupci z dvaadvaceti evropských zemí, zástupci Eucharistického hnutí mládeže z pěti zemí. Poznali jsme nové lidi především z maltského týmu, kteří se zapojili v hojném počtu. V několika týmech došlo v poslední době ke změnám: ve Francii, na Maltě, na Slovensku, ve Slovinsku, ve Spojeném království a nakonec ve střední Evropě, kde se spojily čtyři bývalé jezuitské provincie a pět zemí (Německo, Rakousko, Lotyšsko, Litva a Švýcarsko). V rámci modlitební sítě několik zemí v německy mluvící oblasti již spolupracovalo; německy mluvící skupina uctila minutou ticha Simona Lochbrunnera, bývalého koordinátora modlitební sítě v Německu, který nedávno zemřel při autonehodě.

Usilujeme o to, aby byly známé výzvy lidstva a poslání církve, ke kterému patří snaha, aby si lidé uvědomili Ježíšův soucit se světem. To je zřejmé z papežova videa, které v Polsku vysílá celostátní televize; také z oficiální modlitební platformy papeže „Click To Pray“. Světový den modliteb podle intence, kterou papež zvolil jako měsíční úmysl, oživuje první pátky v solidaritě s těmi, kteří trpí, oživuje touhu pomáhat, povzbuzovat a udržovat živou naději. Hlavními nástroji naší nabídky Pánu jsou zcela obyčejně naše radosti, naše smutky, náš čas, náš den.

Někdy je nám svěřena výjimečná událost. Například 11. června 2021 se slavilo sté výročí a obnovení zasvěcení Polska Srdci Ježíšovu v jezuitském kostele v Krakově - bazilice Nejsvětějšího Srdce Páně. P. Robert Więcek SJ, který je ředitelem modlitební sítě v Polsku, byl pověřen přípravou této slavnosti, které se zúčastnilo devadesát šest biskupů.

„Cesta srdce“ je náš hluboký duchovní program, který představuje Srdce Ježíšovo v misijním přístupu. Naše mezinárodní kancelář vydala nejprve ve španělštině knihu pro každý z devíti kroků Cesty srdce. Mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem P. Frédéric Fornos SJ nám také řekl o digitální platformě této sítě „Click To Pray“, která je ve službách synodální církve. Jste srdečně zváni ke stažení. Budete se také moci zapojit do modlitby za synodu prostřednictvím modlitebního webu, který bude spuštěn na začátku listopadu; tato webová stránka je také svěřena Celosvětové síti modlitby s papežem. Na podporu synodálního procesu spustila v úterý 19. října papežova celosvětová modlitební síť s podporou Dikasteria pro sdělovací prostředky Svatého stolce novou verzi aplikace pro modlitby s papežem „Click To Pray“. Společně s generálním sekretariátem biskupské synody a Unií generálních představených jsme spustili webovou stránku modliteb za synodální církev.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.