Dobrá zpráva

12.11.2021 

Za církev synodální (6)

Zohlednění požadavku místních církví je dobrou zprávou. První fáze Světové synody katolické církve bude na žádost mnoha místních církví prodloužena. Lhůta pro předložení shrnutí konzultací biskupskými konferencemi a dalšími církevními orgány bude prodloužena do poloviny srpna příštího roku. Původně měly být výsledky synodálních konzultací zaslány do Říma do konce března. Je to dobrá zpráva. Cílem rozhodnutí je „poskytnout Božímu lidu více příležitostí k autentickému naslouchání a dialogu“.

Napjatý harmonogram byl kritizován již při ohlášení vícestupňové světové synody. Původně měly diecéze čas na synodální konzultace na regionální úrovni pod moderováním biskupa do konce března 2022. Od dubna chtěl synodní sekretariát do září vypracovat pracovní dokument pro kontinentální fázi světové synody.

Zatím není známo, zda bude odložena i druhá fáze synodálních konzultací na kontinentální úrovni, která byla původně naplánována na říjen 2022 až březen 2023. Synodní sekretariát hodlá do dubna 2023 vypracovat druhý pracovní dokument (Instrumentum laboris) na základě kontinentálních zkušeností a rozhodnutí. To pak bude základem pro šestnácté řádné generální shromáždění biskupské synody v Římě v říjnu 2023.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.