Projekt pro vězně

16.11.2021 

Milán. Dobrovolné sdružení pro pomoc vězňům „Sesta Opera San Fedele“ podporuje úsilí o sociální integraci vězněných a těch, kteří ukončili výkon trestu. Jsou do něho zapojeni milánští jezuité. Jednou z aktivit sdružení je společná večeře na statku, která má přispět k vybudování mostu sociální a materiální solidarity s těmi, kteří jsou uvězněni nebo zažívají jiná omezující opatření.


Asociace byla založena ve věznici San Vittore v roce 1923 a působí v Miláně a oblastech jeho působnosti. Angažuje se ve vězeňských ústavech San Vittore, Opera, Bollate, ve věznici Beccaria pro mladistvé, na zvláštním oddělení nemocnice San Paolo a ve věznici Cremona.

Sdružení má dvě stě dvacet dobrovolných členů a poskytuje morální a materiální pomoc vězňům, provozuje byt pro vězně na mimořádné dovolené a jejich rodiny a má k dispozici centrum, které různým způsobem pomáhá bývalým vězňům a jejich rodinám. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti dohlíží na osoby v domácím vězení nebo v alternativních opatřeních. Kromě toho byly přiděleny další tři byty pro ubytování bývalých vězňů v první fázi po jejich propuštění nebo odsouzených k alternativnímu opatření.

Sesta Opera každoročně pořádá vzdělávací kurzy pro nové dobrovolníky, konference, semináře, fotografické kurzy a související výstavy.

Sesta Opera, která vyšla z ignaciánské spirituality, se hlásí k italské jezuitské sociální síti. Je také zakládajícím členem národního sekretariátu pro vězeňské asistenční orgány.


Zdroj: Jesuits in Europe / Italy.
Foto: Alena Rousová.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.