Řeholní řády v Polsku se zapojují do synodálního procesu

2.12.2021 

Krakov. Akademie Ignatianum v Krakově, kterou vedou jezuité, hostila ve dnech 19. až 20. října sto čtyřicáté sedmé plenární zasedání Konference vyšších představených řeholních řádů v Polsku. Konference je důležitým orgánem, který organizuje spolupráci mezi řeholními řády v Polsku a vydává zprávy o řeholním životě prostřednictvím týdenního zpravodaje. Shromažďuje a sdílí informace o různých službách nabízených řeholními řády, spravuje bohatou online knihovnu s texty o řeholním životě. Kromě toho nabízí každoroční školení pro provinční ekonomy a zaměstnance kurie.


Na setkání v Krakově se sešli vyšší představení sedmdesáti sedmi správních oblastí z padesáti devíti institutů zasvěceného života a společností apoštolského života. Hlavním tématem shromáždění byla účast řeholníků na synodálním procesu.

Diskuse na toto téma byla zahájena dvěma projevy. Otec Carlos Garcia Andrade CMF z Říma se věnoval tématu „Církevní synodalita. Nový pohled, který bere v úvahu minulost, aby se zahleděl do budoucnosti.“ Přednáška P. Grzegorze Strzelczyka nesla název „Mezi myšlenkou synodality a synodální praxí. Pozorování příležitostí a ohrožení“. Součástí odpolední části byla panelová diskuse o zapojení mužských řeholních řádů v Polsku do synodálního procesu.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Poland.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.