Otec Theodoros Kontidis SJ přijal biskupské svěcení

6.1.2022 

Athény. Dne 18. září byl P. Theodoros Kontidis SJ ve věku šedesát pět let vysvěcen na biskupa. Zároveň byl ustanoven arcibiskupem v Athénách a apoštolským administrátorem na Rhodu. Svěcení se uskutečnilo v katedrále svatého Dionýsa Areopagity v Athénách za přítomnosti řeckých biskupů, pravoslavných kněží, primátora Athén a dvou zástupců vlády: ministra školství a ministra rozvoje.


Katolická církev v Athénách má asi dvě stě tisíc katolíků, z nichž pouze dvacet procent jsou Řekové. Během několika posledních desetiletí se v Řecku usadilo mnoho katolíků ze zahraničí. Šlo především o Albánce, kteří byli dlouhou dobu utlačováni ateistickým komunistickým režimem, pak přicházeli od osmdesátých let Poláci, dále Filipínci, kteří jsou velmi ceněni v domovních službách, krajané usazení v jiných zemích, Italové, Němci, Angličané, Francouzi a v poslední době přibyli uprchlíci, kteří se shromažďují v anglicky a francouzsky mluvící katolické komunitě, která nese jméno svaté Terezie.

Biskup Kontidis má mnoho předpokladů, aby se chopil výzvy této různorodosti, protože mluví nejen řecky, ale také italsky, francouzsky a anglicky, a jeho zkušenosti ze života v zahraničí mu jistě pomohou pochopit rozmanitost situací, které ve své diecézi objeví. Theodoros Kontidis studoval v belgickém Louvain-la-Neuve, v pařížském Centru Sèvres a v Římě. Byl ředitelem časopisu Open Horizons.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Greece.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.