Bazilika v Záhřebu je po zemětřesení znovu otevřena

10.1.2022 

Záhřeb. Bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Záhřebu byla při zemětřesení 22. března 2020 těžce poškozena. Po opravách, které trvaly dvacet měsíců, se v ní na slavnost Krista Krále 21. listopadu 2021 opět slavila mše svatá.


Přestože těžce poškozená bazilika byla během této doby mimo provoz, jezuité nadále doprovázeli věřící a pomáhali jim, slavili mši svatou a nabízeli Boží odpuštění a milosrdenství ve svátosti smíření. Přesto lidé toužili po své bazilice, protože pro ně byla symbolem všech krásných a velkých věcí, které Bůh v jejich životech vykonal.

A tak když farář P. Ivan Matić SJ vyzval věřící, aby pomohli baziliku vyčistit a připravit ji na slavnost Krista Krále, odpovědělo na výzvu mnoho farníků a přátel Tovaryšstva Ježíšova. Dali tím najevo, jak moc pro ně bazilika a jezuité znamenají.

Na slavnost Krista Krále se zúčastnilo mše svaté mnoho lidí a cítili velkou radost, že dveře baziliky jsou opět otevřené. Toto pohnutí vyjádřil jeden člověk následovně: „Jak se cítí poutník, když po dlouhé, dlouhé cestě padne na kolena před chrámem nebo co musí cítit člověk, který se vrací do svého válkou zničeného domova, to nevím. Ale vím, že jsme se dnes vrátili domů.“


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Croatia.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2022 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.