Přednáška „Jakou Evropu potřebujeme?“

22.8.2022 

Praha. Čeští jezuité zvou ve čtvrtek 1. září od 17.30 hodin na přednášku s diskuzí na aktuální téma: „Jakou Evropu potřebujeme? Mezi válkou, hranicemi a evropskými hodnotami.“


Přednese ji rakouský odborník na migraci Gerald Knaus, předseda organizace Iniciativa pro evropskou stabilitu (European Stability Initiative) se sídlem v Berlíně a se spolupracovníky po celé Evropě, který navštíví Prahu v rámci českého předsednictví Evropské unie.

Setkání proběhne v Družinském sále při kostele svatého Ignáce v Praze. Vstup z Ječné ulice 2 bude označen. Přednáška proběhne v angličtině a bude překládána.

Iniciativa pro evropskou stabilitu už více než dvacet let úspěšně pomáhá politikům nacházet řešení složitých otázek demokracie v Evropě, založené na prověřených faktech, na skutečných potřebách zúčastněných stran a na respektu k základním evropským hodnotám. Více informací o přednášejícím a jeho organizaci viz www.esiweb.org.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.