Setkání jezuitských noviciátů v Lyonu

10.10.2022 

Lyon. Od 2. do 9. srpna se ve francouzském Lyonu konalo setkání jezuitských noviciátů z Birminghamu, Innsbrucku a Lyonu. Bylo to první osobní setkání od vypuknutí pandemie covidu v roce 2020. Program probíhal v noviciátu Rue Sala v Lyonu a zahrnoval třídenní návštěvu jezuitské komunity v Lalouvescu při kostele svatého Jana Františka Régis SJ.


Tématem setkání byl řeholní slib chudoby v reakci na nedávnou žádost otce generála Artura Sosy, aby celé Tovaryšstvo Ježíšovo přezkoumalo, jak žije chudobu ve svých jednotlivcích, komunitách i jako celek. Společné zamyšlení začalo tím, že novicové sdíleli své zkušenosti, které získali při žití slibu chudoby a při práci s lidmi na periferii. Prezentace byly promyšlené, výmluvné a promodlené; byly přijímány v atmosféře vzájemného naslouchání. To dalo tón celému shromáždění. Později byl každý noviciát vyzván, aby se podělil o svoji zkušenost v rámci sociálního apoštolátu.

Skupina navštívila P. Jeana Noëla Gindrea SJ na Coup de Pouce Université v Lyonu, což lze přeložit jako Univerzita pomocné ruky. Dozvěděli se jak o snaze pomoci lidem ze znevýhodněného prostředí v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, tak o motivaci k takovému apoštolátu. Následovala rozsáhlá diskuze, která hledala, v čem je tento apoštolát typicky jezuitský, zkoumala napětí spojená s podporou víry a spravedlnosti v tak nábožensky a kulturně rozmanitém prostředí. Účastníci se dověděli o křesťanské historii města během návštěvy kulturního centra křesťanství Antiquaille.

Vrcholem cesty byla návštěva chrámu svatého Jana Františka Régis v Lalouvescu. Farář P. Michel Barthe-Dejean SJ provedl skupinu bazilikou a muzeem věnovaným tomuto světci. Pro většinu členů skupiny to bylo poprvé, co o něm slyšeli. Všichni se připojili ke mši svaté pro farní společenství a ke slavnostnímu pohoštění během farního svátku v neděli 8. srpna. Skupina také přijala pozvání k odpočinku u jezera Devesset, kde bylo možné koupání a projížďka na šlapadlech!

Poslední večer v Lyonu byl spojený s grilováním, které připravili novicové. Každý z nich předvedl pantomimu, píseň, dramatické představení nebo zorganizoval hru během tohoto závěrečného přátelského setkání. Přínos týdne byl rozmanitý, v neposlední řadě se o něj zasloužila každodenní mše svatá, kterou střídavě připravoval každý noviciát. Všichni ocenili, že se dozvěděli o postřezích a zkušenostech ostatních na téma chudoby, ale – jak řekl novicmistr západoevropské frankofonní provincie P. Arnaud de Rolland SJ – bylo to „prosté bratrství“, které bylo možná největším pokladem, který přítomní objevili během společně stráveného času.


Zdroj: Jesuits in Europe / France.
Foto: Jesuits in Europe / France (zcela vpravo P. Pavel Bačo SJ z české provincie)

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.