Láska je klíčem k poznání Boha, který se zjevuje jako spása

16.12.2022 

Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky ke 4. neděli adventní

Proroctví Izaiáše se silně dotkne ctižádosti krále Achaza, jeho touhy po slávě, po mocném spojenectví, které by z něj učinilo nesporného vůdce jeho lidu. Achaz nechce uzavřít spojenectví proti Asyřanům spolu se sousedními národy, jako je Severní království, protože s nimi již tajně vyjednával ve svůj prospěch. Tváří v tvář propočtům, které Achaz provádí bez ohledu na Boha, je prorokovo slovo velmi jasné: říká mu, aby požádal o znamení, protože Bůh se chystá zasáhnout. Ale právě toho se král bojí a nábožně odpovídá, že nechce pokoušet Boha. Proč nechce znamení? Je si jistý, že by neschválil jeho plán, jeho projekty. Bojí se, že se bude muset zříci dohod, které již uzavřel, že jeho myšlenky jsou marné a že nic z toho, co jeho mysl utkala, nebude uskutečněno. Achaz svádí boj s Bohem, kterého vnímá jako soupeře. Představuje si jej jako toho, kdo brání uskutečnit to, po čem touží. Otevřený konflikt mezi královou a Boží mentalitou zachází do krajnosti. Když se podle proroka bude bránit, Bůh mu neotevře stavidla milosti. Když bude tvrdohlavě zastávat své vlastní postoje, nakonec ublíží i lidem kolem sebe. Utrpení se dotkne nejen Achaze, ale velkému utrpení bude vystaven i lid.

Vnitřní svět krále je zcela v područí zalíbení ve vlastní vůli. Boží vnitřní svět je zaměřen na vztah, který odemyká všechny závory a zachraňuje. Je snazší připoutat se k náboženství obětí, které podávám já – a Achaz šel tak daleko, že obětoval vlastního syna –, než k Bohu, který vstupuje do dějin, který je Bohem s námi. Bůh s námi, to je to, co Achaz nechce. Chce mít Boha kvůli něčemu. A zde Izaiášovo proroctví pokračuje a hlásá, že znamením bude právě Panna, která porodí syna, a bude se jmenovat Emanuel, Bůh s námi. Bůh jednoty, sjednocení, lásky mezi Bohem a člověkem, a ne rozporuplné čtení dějin mezi tím, co dělám já, a tím, co mám strpět od Boha, pasivně přijímat. Ale Pánem dějin je Bůh!

Jak mám číst v této souvislosti Josefův příběh? I on má plán. S Marií se již blížili k druhé fázi židovského manželství, k roku, který připravoval okamžik, kdy muž nad nevěstou přehodí plášť modlitby a vezme ji s sebou do svého domu. V tomto roce dochází k událostem, které jsou v naprostém rozporu s tím, co měl Josef na mysli. A pak dojde k dalším událostem, které jsou v protikladu s tím, jak by mohl situaci vyřešit.

Josef je ochoten vstoupit do pro něj těžkého dialogu; zdůrazněme: do dialogu, a to s poddajnou otevřeností, která bude pro něj – a dodejme i pro mnohé – zdrojem spásy. Slovo Páně mu říká, aby se nebál, Boží slovo se stává klíčem, jak rozvíjet jeho vztah k Marii; láska je tedy klíčem k poznání Boha, který se zjevuje jako spása. Bůh se nechává slyšet a vysvětluje se. Dějiny se vysvětlují samy, protože jsou prožívány krok za krokem v dialogu lásky, ve vztahu. Nehledá řešení jinde, nehledá lidskou pomoc jako Achaz. Pravým ovocem je tedy skutečně Bůh, který zachraňuje: Ježíš Kristus. Vztah mezi Marií a jejím manželem se stává místem zjevení Krista také díky Josefovi. V nejistotě „vzal svou ženu k sobě“. A za to je Josef odměněn: bude první, kdo dá Božímu Synu jméno: „Budete mu říkat Ježíš.“ Jak velké věci jsou připraveny pro člověka, který spojí svůj život s Božím dítětem. Sám se stane Božím dítětem. A to je hlavní poselství evangelia pro slavení Vánoc.


Foto: Sen svatého Josefa, Manresa, 2019.

Pavel Ambros

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.