Setkání Eucharistického hnutí mládeže

19.12.2022 

Poprvé od roku 2019 se všechny skupiny Eucharistického hnutí mládeže setkaly osobně na národní úrovni. Při předchozím, loňském setkání ještě platila pravidla sociálního distancování kvůli koronaviru. Pozváni byli pouze studenti vyšších ročníků středních škol a univerzitní studenti: vzájemné objetí a společné slavení eucharistie nebylo možné; bylo těžké vidět úsměvy za rouškami. Návrat do normálu byl velkým darem pro každého z pěti set šedesáti dospívajících a mladých lidí, kteří přijeli do Frascati ze všech regionů Itálie, Albánie, Malty a Bruselu.


Tématem setkání byla „Mise a naděje“ s podtitulem „Zdvihněte oči a pohleďte do dáli“. Boží slovo, skupinová dynamika, čas na modlitbu, kajícní vigilie a společné mše svaté provázely mladé lidi, aby objevili perspektivu pohledu na svět a život, která staví své jistoty na Božím zaslíbení. Několik osob vydalo své svědectví, což potvrdilo a dalo ‚tělo‘ slyšenému a prožitému.

Na konferenci P. Andrea Picciau předal vedení Národního hnutí P. Renatu Colizzimu, kterému přítomní vyjádřili svou náklonnost a vděčnost mnoha způsoby. Aby je oba pozdravil, poděkoval jim a popřál jim hodně zdaru v jejich budoucí misi, během závěrečné mše svaté přítomní nečekaně vyslechli zvukový záznam poselství od provinciála P. Roberta Del Riccio. Ze zdravotních důvodů se totiž nemohl osobně zúčastnit.

Mezinárodní mistryně v šermu Chiara Mormile, která byla součástí tohoto hnutí od útlého věku, zdůraznila důležitost rozměru touhy po Bohu a přátelství s ním, abychom mohli kráčet životem a čelit i těm nejtěžším chvílím s odvahou a sledovat své cíle.

Cristiano, Simona a Don Giorgio z komunity papeže Jana XXIII. hovořili o svém „Rodinném domě“, kde se láska a přijetí těch, kdo žijí na periferii, staly celoživotním stylem a závazkem.

Otec Frederic Fornos, který je ředitelem Celosvětové sítě modlitby s papežem, byl přítomen na závěrečné mši svaté spolu s regionální ředitelkou pro Argentinu a Uruguay Bettinou Raed. To bylo potvrzením přátelství a viditelným znamením společné cesty.

Během těchto dnů bylo zaseto mnoho semínek naděje: na cestě domů byl každý mladý člověk povzbuzen, aby je pěstoval a nechal růst.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.