Dva jezuité zařazeni mezi ctihodné

21.12.2022 

Řím. Papež František 17. prosince schválil nové dekrety Dikasteria pro blahořečení a svatořečení. Dva z nich připisují jezuitům otci Matteu Riccimu a bratru Marcosovi Figueroovi titul „ctihodný“.


Uznáním hrdinských ctností se stal ctihodným jezuita otec Matteo Ricci, který byl apoštolem v Číně (1552–1610). Je uznáván jako jeden z největších misionářů církve a v Asii je stále uctíván. Jeho sláva se nyní šíří spontánně a zdá se, že je spojena s určitými znameními. Více než slovy šířil Ricci víru svatostí života a láskou ke všem. Papež František několikrát připomněl postavu otce Ricciho, který, jak řekl, „byl velký nejen kvůli tomu, co napsal, ale protože byl mužem setkání, mužem kultury setkání, mužem, který překročil rámec cizince a stal se občanem světa. Otec Matteo Ricci,“ vysvětlil papež František, „byl jedním z prvních, kdo vytvořil most přátelství mezi Čínou a Západem a zavedl stále platný model inkulturace křesťanského poselství v čínském světě.“

8

Bratr Marcos Figueroa se narodil na Kanárských ostrovech v roce 1865. Životní podmínky tam byly v té době těžké, proto v roce 1873 rodina emigrovala do Uruguaye. Ve dvaceti letech se pod vedením svého faráře a inspirován jezuity rozhodl vstoupit jako bratr do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1886 byl poslán do noviciátu v Argentině. Většinu svého života strávil jako jezuita v této zemi. Zpočátku, ještě během noviciátu, se věnoval pacientům s neštovicemi v Córdobě.

V roce 1888 byl poslán do College of the Immaculaty Conception v Santa Fe. Po složení slibů tam vykonával úkoly obvyklé pro tehdejší bratry koadjutory: byl asistentem vrátného, měl na starosti nákup zásob a různými způsoby podporoval život komunity. Od roku 1891 se stal hlavním vrátným koleje. Tato instituce měla důležitou roli v životě církve v Santa Fe. Jezuité kromě vyučování studentů duchovně doprovázeli mnoho seminaristů a nabízeli své služby věřícím, kteří navštěvovali přilehlý kostel Panny Marie. Vrátný se proto stýkal s velkým počtem a různorodostí lidí.

Bratr Marcos Figueroa vykonával tento apoštolát pohostinnosti padesát čtyři let a od jeho stolu na vrátnici proudily na příchozí jeho vynikající křesťanské kvality. Vítal všechny: studenty, učitele a rodiny studentů, které přišly na návštěvu, i věřící, kteří navštěvovali kostel. Zvláštní pozornost věnoval chudým, kteří ho vyhledávali. Jeho cesta ke svatosti byla jednoduchá, ale vyznačovala se hloubkou lásky k Bohu a k bližnímu. Během posledních desetiletí své služby v Santa Fe byl zapojen do některých dalších služeb, včetně distribuce publikací Good Press, Apoštolát modlitby, a dokonce zviditelňoval práci astronomické observatoře.

Otec Jorge Bergoglio SJ ještě před svým jmenováním biskupem v Buenos Aires byl deset let vicepostulátorem beatifikační kauzy otce Marcose.


Zdroj: Vatican News. Jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.