Otec Michael Fédou SJ obdržel Ratzingerovu cenu

10.1.2023 

Vatikán. Dne 1. prosince převzal P. Michel Fédou SJ Ratzingerovu cenu od papeže Františka, který ho tím ocenil jako „mistra křesťanské teologie“. Otec Fédou je profesorem klasiky, má doktorát z teologie a vyučuje patristiku a dogmatickou teologii v Paříži na jezuitské fakultě Centre Sèvres.


V Klementinském sále ve Vatikánu byla za přítomnosti papeže Františka 1. prosince 2022 udělena Ratzingerova cena dvěma osobnostem. Jsou jimi P. Michel Fédou SJ a profesor práv Joseph Halevi Horowitz Weiler. Přítomni byli kardinál Ravasi, emeritní prezident bývalé Papežské rady pro kulturu, a otec Federico Lombardi jako prezident Vatikánské nadace Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., který toto ocenění inicioval již dvanáctým rokem.

Papež František ve svém projevu nejprve hovořil o emeritním papeži Benediktu XVI., jehož myšlenka byla „plodná a účinná“, a poté se vrátil k dílu obou laureátů tohoto ročníku, o kterých mluvil jako o „dvou významných osobnostech, které vykonaly pozoruhodné dílo, jehož dosáhli ve svých příslušných oborech“.

P. Michel Fédou SJ, který se narodil roku 1952 v Lyonu, je „mistr křesťanské teologie“, řekl Svatý otec. Francouzský jezuita, který se specializuje na patristiku, dogmatickou teologii a christologii, se „neuzavřel do minulosti. Jeho znalost tradice víry v něm živila myšlenku“, která je také schopna „řešit aktuální problémy v oboru ekumenizmu a vztahů s jinými náboženstvími. V něm uznáváme a vzdáváme hold důstojnému dědici a pokračovateli velké tradice francouzské teologie, která dala církvi mistry teologie a teology církvi.

V něm poznáváme a vzdáváme poctu důstojnému dědici a pokračovateli velké tradice francouzské teologie, která dala církevním učitelům úroveň otce Henriho de Lubaca,“ ocenil papež a zmínil také „pevné a odvážné kulturní počiny, jako je například Sources Chrétiennes, přehled patristiky, který vznikl před osmdesáti lety. Bez přispění této francouzské teologie by bohatství, hloubka a šíře úvah, o něž se opíral Druhý vatikánský koncil, nebyly možné,“ řekl papež, „a lze doufat, že bude dlouhodobě přinášet ovoce.“

Tentýž den přijal emeritní papež Benedikt XVI. v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu obě osobnosti, kterým papež František udělil Ratzingerovu cenu, v doprovodu prezidenta P. Federica Lombardiho SJ. Setkání se zúčastnil i papežův soukromý tajemník Georg Gänswein. Oba laureáti ceny za rok 2022 „mohli mluvit s papežem Benediktem XVI. a ilustrovat mu svou práci“, píše se na facebookové stránce Ratzingerovy nadace. Na konci audience emeritní papež každému z nich předal knihu a medaili.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.