Z jednání rozšířené rady otce generála

17.1.2023 

Řím. Třikrát ročně svolává P. generál Arturo Sosa SJ členy své rozšířené rady. Do ní patří kromě obvyklých členů rady prezidenti šesti geografických konferencí Tovaryšstva a sekretáři apoštolských sektorů. Týden modliteb, vzájemného obohacení a konzultací ohledně života a apoštolské práce na jednotlivých územích proběhl od 9. do 13. ledna.


Hlavním cílem týdne je pomoci generálnímu představenému připravit dokument, který musí z titulu své funkce předložit na začátku příštího statutárního shromáždění na světové úrovni, takzvané kongregace prokurátorů. Na rozdíl od generálních kongregací sdružuje kongregace prokurátorů volené zástupce z každé provincie nebo regionu, kteří nejsou vyššími představenými. To umožňuje generálovi slyšet názory „zdola“, které nemá často příležitost slyšet. Toto mezinárodní setkání se bude konat v květnu ve španělské Loyole. Od ledna 2021 je každý měsíc na webových stránkách svědectví některého jezuity o jeho způsobu chápání a plnění slibu chudoby. Co vyplývá z těchto svědectví, ale ještě více ze setkání, která na žádost otce Sosy pořádaly jezuitské komunity po celém světě?

Způsob prožívání slibu řeholní chudoby vždy poskytoval jezuitským řeholníkům a jejich komunitám příležitost k reflexi, ba i výzvu. Není pro řeholní řád působící ve světě, který se snaží rozmnožovat apoštolské plody, nutné používat všechny dostupné moderní prostředky, i když mohou vyžadovat hodně peněz? A jak můžeme žít chudě, když máme přístup k mnoha intelektuálním a materiálním zdrojům? Je rozdíl mezi chudým životem jednotlivého řeholník a životem s prostředky současného světa v rámci apoštolských děl nebo projektů dostatečně jasný?

Závěry setkání rozšířené rady použije otec generál při prezentaci stavu Tovaryšstva v rámci úvodní řeči ke kongregaci prokurátorů v květnu tohoto roku.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.