Biřmování v Moskvě

20.2.2023 

Moskva. V neděli 15. ledna moskevský arcibiskup Paolo Pezzi navštívil anglofonní katolickou komunitu v kostele svatého Ludvíka, který se nachází v centru Moskvy vedle dlouhodobého sídla sovětské tajné služby (KGB) v Lubjance. Přišel udělit svátost biřmování sedmi dospělým, dvěma vysokoškolským studentům z Nigérie a čtyřem ženám z Filipín, které zde našly práci. Kromě toho se přidržel filipínské tradice a slavil třetí neděli v lednu společně s komunitou svátek Dítěte Ježíše (Sinulog-Santo Niño).


Před více než deseti lety převzali moskevští jezuité úkol slavit v 9 hodin mše svaté v angličtině. Od té doby se výrazně změnilo složení farníků. Kvůli politické situaci od roku 2014, a ještě více od února 2022, ale také kvůli pandemii klesl počet příchozích ze Severní Ameriky a západní Evropy téměř na nulu, zatímco zhruba od roku 2015 výrazně vzrostl počet studentů z anglicky mluvících zemí Afriky a Asie a počet Filipínek, které pracují jako chůvy, pečovatelky a pomocnice v domácnosti.

Dalším faktorem změn je to, že tyto skupiny nemají mnoho peněz a že je stále obtížnější cestovat. Na rozdíl od roku 2020 musí kaplani navštěvovat nemocné farníky nebo vést pohřby, protože lidé nemohou odjet domů, když onemocní. Na druhou stranu to, že lidé nemohou jít domů, také znamená, že je potřeba slavit více svateb a křtů!

Obecně se v mnoha ohledech pastorační práce mezi anglicky mluvícími katolickými migranty stala mnohem více než jen dodatečným úkolem. Skutečně znamená sdílení života s lidmi z celého světa, jak vyzývají Univerzální apoštolské preference, „kráčet s chudými“.

Při oslavách Dítěte Ježíše spolu s biřmováním se to obzvláště zřetelně ukázalo. Člověka zahanbuje, když se dostane do kontaktu s příběhy těch, kteří na základní nebo střední škole nemohli přijmout svátost biřmování, ale nyní se pro to rozhodli. O to víc je hlubokým zážitkem oslavit spolu s celou komunitou, že se náš velký Bůh stal malým dítětem, že je v těch „malých“, možná někdy slabých. Je také poněkud smutné, ale i smysluplné slavit Dítě Ježíše s lidmi, obvykle ženami, které chudoba donutila opustit své děti a vzdálit se tisíce kilometrů. V tomto smyslu je svátek Dítěte Ježíše jistě krásným zakončením vánočního období.

A samozřejmě byla příležitost této slavnosti využita k modlitbě za mír.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Russia.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.