Nový pomník v Bratronicích připomene významného kněze Adolfa Kajpra

14.6.2023 

Bratronice. Obec Bratronice na Kladensku bude mít nový pomník, který připomene zdejší významnou osobnost – P. Adolfa Kajpra SJ. Za tímto nápadem stojí několik místních nadšenců, kteří se pro jeho uskutečnění spojili s kladenským spolkem „Klíče pro demokracii“ a podporu našli i u vedení obce. Jejich cílem je, aby se slavnostní odhalení pomníku uskutečnilo již v průběhu příštího roku. Pro jeho přípravu vyhlásili i veřejnou sbírku na transparentním účtu u FIO banky s názvem „Pomník Adolfa Kajpra“, číslo 2202158219/2010.


„Pomník by měl stát v těsné blízkosti bratronického kostela Všech svatých, na klidném pietním místě na jižní straně kostela. Tento prostor je živou součástí historické návsi,“
uvedl jeden z iniciátorů akce Jiří Lukáš. „Do budoucna pak plánujeme v součinnosti s obcí zřídit a provozovat i informační centrum, které by zájemcům zprostředkovávalo myšlenky a odkaz P. Adolfa Kajpra,“ dodal.

Adolf Kajpr se narodil 5. července 1902 v obci Hředle, zemřel 17. září 1959 v Leopoldově. Byl to český jezuita, katolický kněz, horlivý kazatel, zpovědník, duchovní vůdce, publicista a vydavatel katolického tisku. Vyjadřoval se nejen k ústředním tématům katolické víry, ale také k soudobým společenským a politickým tématům. „A právě tento občanský rozměr širokého spektra činnosti tohoto obdivuhodného člověka byl hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli vznik pomníku na jeho památku aktivně podpořit,“ vysvětlil člen rady spolku Klíče pro demokracii Milan Hulínský.

Za své názory byl Adolf Kajpr vězněn nacisty v letech 1941 až 1945 i komunisty v letech 1950 až 1959. Po devíti letech v komunistických žalářích ve věku padesáti sedmi let pak ve věznici v Leopoldově zemřel.

Podoba pomníku vznikla v bratronickém restaurátorském a sochařském ateliéru Valžán. Sochařka Klára Žán Valentová nejdříve vytvořila grafické návrhy, pak model busty, a nakonec i model celého pomníku v měřítku 1:3.

„Pomník sestává z figury Adolfa Kajpra sevřeného mezi dva bloky kamene, což symbolizuje střet člověka-osobnosti s totalitní mocí, na jedné straně nacistickou a na druhé straně komunistickou. Jeho důležitou součástí budou vybrané texty P. Adolfa Kajpra, které budou vytesány na rovných plochách kamenných bloků,“ popsal podobu pomníku Jiří Lukáš. Náklady na výrobu a instalaci pomníku se pohybují kolem 600 tisíc korun.

Obec Bratronice je úzce spjata s dětstvím a dospíváním Adolfa Kajpra. Jeho matka Anna Kajprová, rozená Kytková, sice pocházela po otci z nedalekých Lán, nicméně nejmladší sourozenci se již narodili v Bratronicích. A právě zde byla také oddána roku 1894 s řezníkem Adolfem Kajprem. Následně se celá rodina i se synem Josefem přestěhovala do Hředlí u Žebráku, kde provozovali hostinec a řeznictví. V Hředlích se jim roku 1902 narodil syn Adolf. Když pak v roce 1905 jeho matka zemřela, otec se syny se přestěhoval zpět do Bratronic. O rok později malým chlapcům zemřel i otec. Ačkoliv kmotrem Adolfa byl jeho strýc Josef Kajpr s manželkou Annou, vychovávala ho jeho teta Klára Kajprová, provdaná za Josefa Bůžka, na kterou často vzpomínal jako na hodnou, ale přísnou tetu. V Bratronicích chodil Adolf do školy a po jeho studiích v červenci 1935 zde v kostele proběhla i jeho primice.

Údaje ke sbírce na pomník Adolfa Kajpra ZDE.


Zdroj/Foto: Milan Hulínský. Obec Bratronice.
Další fotografie ZDE.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.