Vyjádření České provincie Tovaryšstva k postavení Centra Aletti v Olomouci

24.7.2023 

Vzhledem k situaci otce Marka Rupnika a římského Centra Aletti

Potvrzujeme, že v českém prostředí je Centrum Aletti v Olomouci nadále dílem Tovaryšstva Ježíšova a pracuje nezávisle na římském Centru Aletti.

To vyslovujeme s díkem každému, kdo se klaní Božímu Srdci a upřímně žehná všem svým nepřátelům, s díkem všem našim dobrodincům. Boží požehnání pro vás vyprošujeme.

V Praze a Olomouci, dne 23. července 2023

P. Petr Přádka SJ, provinciál
P. Pavel Ambros SJ, ředitel Centra Aletti v Olomouci

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.