Neodůvodněná agrese proti jezuitům v Nikaragui pokračuje

28.8.2023 

Prohlášení Středoamerické provincie Tovaryšstva Ježíšova

Stát Nikaragua prostřednictvím ministerstva vnitra 23. srpna zveřejněným vládním opatřením č. 105-2023 zrušil právní status Tovaryšstva Ježíšova v Nikaragui a stanovil, že úřad generálního prokurátora republiky převádí na stát jeho nemovitý a osobní majetek.


Rozhodnutí bylo přijato bez důkazů, že byly dodrženy zákonem stanovené správní postupy. Jak se stalo ve většině z více než tří tisíc podobných případů zrušení právní subjektivity, které režim provedl od roku 2018, bylo toto opatření provedeno, aniž by jezuitům byla poskytla příležitost k legitimní obhajobě a nestrannému soudnímu procesu, který by zastavil svévolné zneužívání autority. Před zveřejněním vládního opatření č. 105-2023 již vláda odebrala jednu z nemovitostí Asociace Tovaryšstva Ježíšova v Nikaragui: rezidenci v Managui, kde žili někteří z jeho členů. Při této příležitosti došlo kromě záboru majetku k vystěhování obyvatel, aniž by jim byla poskytnuta přiměřená lhůta k vyzvednutí osobních věcí.

Středoamerická provincie Tovaryšstva Ježíšova:

1. Odsuzuje tuto novou agresi proti jezuitům v Nikaragui. Domnívá se, že toto rozhodnutí je zasazeno do národního kontextu systematické represe kvalifikované skupinou expertů na lidská práva v Nikaragui, vytvořenou Organizací spojených národů, jako „zločiny proti lidskosti“.

2. Potvrzuje, že toto vše směřuje k úplnému nastolení totalitního režimu.

3. Považuje současného prezidenta a viceprezidenta Nikaraguy za odpovědného přinejmenším za to, že tyto události dopouští a zabraňuje existenci podmínek nezávislosti a neutrality soudnictví, které by mu umožnily přijmout opatření k jejich zastavení, odvrácení a sankcionování.

4. S okamžitou platností žádá prezidenta a viceprezidenta, aby:

• Zastavili represe.
• Přijali hledání racionálního řešení, ve kterém převládá pravda, spravedlnost, dialog, respekt k lidským právům a zásady právního státu.
• Respektovali svobodu a úplnou integritu jezuitů a lidí, kteří s nimi spolupracují nebo s nimiž spolupracují.

5. Sjednocuje se s tisíci nikaragujských obětí, které čekají na spravedlnost a odškodnění za škody, které současná nikaragujská vláda způsobuje.

6. Je vděčná za nesčetné projevy uznání, podpory a solidarity, kterých se jí dostalo tváří v tvář těmto rostoucím pobouřením.

San Salvador, 23. srpna 2023


Zdroj/Foto: jesuits.global.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.