Vzniká nová databáze českých jezuitů

30.11.2008 

Na internetových stránkách Jesuit.cz postupně vzniká databáze zesnulých jezuitů. Jednotlivé osobnosti řádu jsou seřazeny po dekádách podle roku úmrtí. Autorem biografických údajů je P. Jan Pavlík, který se ironií osudu sám před nedávnem přenesl na druhý břeh k těm, o kterých léta psal. K dispozici jsou - i když někdy ještě neúplné - desetiletí 1920-1930, 1930- 1940, 1940-1950, 1950-1960, 1960-1970, 1980-1990 a 1990-2000.

Databáze bude postupně rozšiřována, doplňována o další životopisy, fotografie a údaje z archivu České řádové provincie. V blízké budoucnosti by měla navíc vyjít i knižně.

Vedle dnes už jen málo známých členů je možné v databázi najít i řadu dosud známých osobností, jakými byli například novinář P. Adolf Kajpr nebo exprovinciál P. František Šilhan. Čeští jezuité tak chtějí vyjít vstříc historikům, kteří se zabývají působením řádu na našem území.

Vzpomínky na jezuity, kteří působili v naší provincii v letech 1920-2000, je možné najít v menu pod odkazem Kdo jsme > Vzpomínky nebo přímo na adrese www.jesuit.cz/vzpominky.php.

Jan Regner

Copyright © 2003-2023 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.