Konference představila dějiny jezuitů ve středoevropském kontextu

27.9.2023 

Praha. Ústřední událostí oslav 400. výročí vzniku české jezuitské provincie (1623–2023) byla mezinárodní vědecká konference 400 Anniversarium Provinciae Bohemiae Societatis Jesu. Konala se po tři dny od čtvrtka 21. září do soboty 23. září 2023 na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo přes čtyřicet přednášejících nejen z Česka, ale i z okolních evropských zemí, z Mexika a Japonska.


Vystoupení účastníků konference byla rozdělena do následujících tematických skupin: hagiografie, politické a historické myšlení, kontakt mezi jezuitskými provinciemi, jezuitské vzdělávání, inspirace a konkurence (mezi jezuity a jinými řeholními řády apod.), jezuitské školské divadlo, jezuitské univerzitní slavnosti, zámořské misie, řádové domy a rezidence, spiritualita a ikonografie.

Konference mimo jiné pomohla zasadit dějiny českých jezuitů ve sledovaném období 1623–1773 do širšího středoevropského kontextu, i díky příspěvkům badatelů z Polska, Rakouska nebo Maďarska. Můžeme upozornit například na příspěvek Zsófie Kádár z Vídeňské univerzity, která popsala procesy a důvody, které vedly k úspěšnému vzniku české provincie, v porovnání s neúspěšnou snahou po osamostatnění uherské provincie. Stanisław Jujeczka z Vratislavi se zaměřil na slezskou část staré české provincie a na počty a původ jezuitů ze Slezska v sedmnáctém a osmnáctém století. Andrea Mariani a Robert Tomczak z Poznaně přiblížili Prahu jako útočiště litevských jezuitů v letech 1655–1664. Pavel Gábor SJ upozornil na postavu jezuity Josefa Steplinga jako představitele tereziánského osvícenství.

Pro poznání vztahů v rámci českých zemí upozorněme například na příspěvek Marka Pučalíka OCr, který pojednal o vlivu jezuitů a jejich spirituality na reformu řádu křižovníků s červenou hvězdou za velmistra Jiřího I. Pospíchala. Tomáš Havelka naopak pojednal o vztazích mezi jezuity a Janem Amosem Komenským. Neúspěšný pokus o zahájení beatifikačního procesu Martina Středy v sedmnáctém století představil Jiří M. Havlík.

Za jezuity na konferenci se svými příspěvky vystoupili P. Robert Danieluk SJ a br. Wenceslao Sota SJ z římského archivu Tovaryšstva (ARSJ) a P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře.

Pořadatelem konference byly Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Na uspořádání se dále podílely také Katolická univerzita v Lovani, rakouský Ludwig Boltzmann Institut, Hamburská univerzita a Institutum historicum Societatis Jesu v Římě. Konání konference zaštítila Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Úplný program konferenčních příspěvků lze nalézt na stránkách Historického ústavu Akademie věd ČR ZDE.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.