Generální představený P. Arturo Sosa SJ navštíví českou provincii

20.10.2023 

Praha. Na návštěvu české jezuitské provincie přijede generální představený P. Arturo Sosa SJ. Do naší země zavítá ve dnech 11. až 16. listopadu 2023. Postupně navštíví jezuitské komunity a díla v Olomouci, na Hostýně, na Velehradě, v Brně, Děčíně a v Praze.


Během jeho pobytu zvou jezuité veřejnost na dvě bohoslužby, které bude otec generál sloužit v Brně a v Praze. Nejprve v pondělí 13. listopadu od 19 hodin bude sloužit mši pro vysokoškolské studenty v brněnském jezuitském kostele Panny Marie a dále ve středu 15. listopadu od 19 hodin studentskou mši v pražském kostele svatého Ignáce. Obě bohoslužby budou v anglickém jazyce. Po bohoslužbách bude příležitost k neformální besedě s otcem generálem v rámci programu Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) Brno a VKH Praha.


Foto: Archiv.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2024 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.